XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ Ở VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ Ở VIỆT NAM – TS. PHẠM TIẾN ĐẠT

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

 

Trong nền kinh tế thị trường, hàng loạt hoạt động, trong đời sống kinh tế liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp như: sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp, mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và ngay trong các hoạt động của doanh nghiệp nhà quản lý cũng phải quan tâm đến việc gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Mặc dù việc xác định giá trị doanh nghiệp là cần thiết, tuy nhiên, các nhà kinh tế và các nhà quản lý doanh nghiệp trên thế giới đều thừa nhận việc xác định giá trị doanh nghiệp là công việc rất phức tạp và khó khăn.

 

Trên cơ sở kế thừa cuốn sách chuyên khảo Xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam, đã xuất bản năm 2012 nhằm đáp ứng những thay đổi của hệ thống tài chính Việt Nam nói chung và lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp nói riêng, sách chuyên khảo Xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam được sửa chữa và xuất bản cho người đọc nắm vữn các vấn đề lý luận cơ bản về xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá, nắm vững được thực trạng về xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam, đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm giúp cho cá tổ chức định giá xác didhj được giá trị doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn.

 

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: Tổng quan về các tổ chức định giá

Khái niệm và nguyên tắc hoạt động của tổ chức định giá

Đặc điểm của tổ chức định giá

Vai trò của tổ chức định giá

Phần thứ hai: Xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá

Giá trị doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp

Khái niệm và vai trò cơ chế xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá

Nội dung cơ chế xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá

Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ chế xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá

Phần thứ ba: Hoạt động của các tổ chức định giá ở Việt Nam và kinh nghiệm của các tổ chức định giá trên thế giới

Sự hình thành và phát triển của các tổ chức định giá ở Việt Nam

Hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam trong thời gian qua

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp

Cách xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá nước ngoài

Phần thứ 4: Cách xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam

Cách xác định mục tiêu, lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp

Việc tổ chức thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp

Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp của tổ chức định giá ở Việt Nam

Phần thứ 5: Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam

Những quan điểm cơ bản về hoàn thiện cơ chế xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chứ định giá ở Việt Nam

Xác định mục tiêu xác định giá trị doanh nghiệp

Lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp

Một số biện pháp khác

Điều kiện để các tổ chức định giá làm tốt công việc xác định giá trị doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""