TƯ TƯỞNG KINH TẾ TỪ KEYNES (MICHEL BEAUD VÀ GILLES DOSTALER)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TƯ TƯỞNG KINH TẾ TỪ KEYNES (MICHEL BEAUD VÀ GILLES DOSTALER)

 

 

Trong kinh tế học, sách về lịch sử tư tưởng kinh tế là một lĩnh vực đặc thù, ở đó cuốn sách của Michel Beaud và Gilles Dostaler có một vị trí đặc biệt.

 

Trước hết, đây là một tác phẩm về lịch sử tư tưởng kinh tế đương đại, bao quát sau mươi năm sau cùng của thế kỷ XX. Hầu hết các cuộc tranh luận tư tưởng trong sáu thập kỷ này đều xoay quanh câu hỏi trung tâm đặt ra từ thời Keynes cho bản Lý thuyết tổng quan về Việc làm, Tiền lãi và Tiền Tệ (The General Theory of Employment, Interest, and Money), năm 1936: nền kinh tế thị trường tự điều tiết  lấy hay cần có nhà nước điều tiết nó? Một mặt, các học thuyết tư do chủ nghĩa khẳng định thị trường có đặc tính điều tiết tự nhiên, ngay cả trong giai phát triển cao nhất hiện nay của nó  đầu cơ tài chính, cho nên các lĩnh vực khác của xã hội, trước tiên là chính trị, phải tôn trọng, phục tùng quy luật của thị trường tự do. Mặt khác là các học thuyết xuất phát từ Keynes - Đều phủ nhận rằng toàn dụng lao động và công bằng xã hội là kết quả tự nhiên cảu thị trường vận hành tự do, bởi đó là những yêu cầu đạo lý, những mục tiêu chính trị mà một cộng đồng xã hội tự đặt ra, hay không, cho nó...

 

Không hề che giấu sở kiến phương pháp luận và chính kiến của mình, Michel Beaud và Gilles Dostaler  mang đến cho người đọc tư duy “phê phán” về kinh tế học, với tính đa nguyên, phức tạp và biện chứng của nó, xa lạ với tư tưởng “Tuân phục” thường giản đơn, phiến diện hay một chiều.

Cuốn sách còn giúp người đọc hình dung không khí và văn hóa học thuật trong không gian tự do tư duy và bình đẳng, rốt ráo và quyết liệt, nhưng không bao giờ vắng bóng sự trung thực trí tuệ. Đồng thời người đọc cũng mường tượng được rằng đằng sau vẻ hàn lâm của các cuộc tranh luận này – đôi khi đầy kịch tính – Là những được mất của nhiều phong trào xã hội. Cộng với phần từ điển giới thiệu vắn tắt tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng của 150 nhà kinh tế đương đại và hai phụ lục, cung cấp một công cụ tra cứu không chỉ quý giá cho người nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên đại học, mà còn bổ ích cho tất cả những ai muốn theo dõi những trào lưu tư tưởng kinh tế đương đại.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: PHÁC THẢO MỘT LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG KINH TẾ KỂ TỪ LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT CỦA KEYNES

1.  KEYNES VÀ LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT

TỪ ĐẠO ĐỨC HỌC ĐẾN CHÍNH TRỊ

CUỘC TIẾN CÔNG VÀO THÀNH TRÌ

SỰ ĐOẠN TUYỆT

TÍNH LIÊN TỤC

2. CUỘC CÁCH MẠNG KEYNESIAN

KEYNES VÀ CUỘC CÁCH MẠNG KEYNESIAN

TỪ WIEN ĐẾN LONDON

NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC VÀ NHỮNG NHÀ KHAI PHÁ ĐỘC LẬP

NHỮNG MÔN ĐỒ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN CHÍNH SÁCH

3. THẮNG LỢI HUY HOÀNG CẢU CHỦ NGHĨA CAN THIỆP

NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA KEYES SAU NĂM 1936

TÍNH NƯỚC ĐÔI CƠN SÓNG THẦN KEYNESIAN

VIỆC CHẤP NHẬN TOÀN DỤNG LAO ĐỘNG NHƯ MỤC TIÊU ƯU TIÊN

THỜI VÀNG SON CỦA CHỦ NGHĨA CAN THIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ

VIỆC THIẾT LẬP CÁC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA

MỘT HỌC THUYẾT KEYNES THỦY ĐỘNG LỰC HỌC

4. TIỀN ĐỀ HÓA, HÌNH THỨC HÓA, TOÁN HỌC HÓA

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CẢU KINH TRẮC HỌC

LY THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ CHIẾN TRANH

CÂN BẰNG CHUNG

THẮNG LỢI VÀ GIỚI HẠN CỦA TOÁN HỌC

5. MỘT SỐ HỌC THUYẾT CHÍNH THỐNG MỚI: TỔNG HỢP TÂN CỔ ĐIỂN

TƯ DUY LẠI KINH TẾ HỌC VĨ MÔ KHÁI NIỆM CÂN BẰNG

VIỆC XÉT LẠI NHỮNG HÀM KEYNESIAN CHÍNH

VIỆC SÁNG TẠO ĐƯỜNG PHILLIPS

VIỆC THIẾT KẾ NHỮNG MÔ HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ LỚN

6. TÍNH THƯỜNG TRỰC VÀ ĐỔI MỚI CỦA NHỮNG HỌC THUYẾT PHI CHÍNH THỐNG

NHỮNG PHÁT TRIỂN KEYNESIAN MỚIẬU

SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA TRÀO LƯU HẬU KEYNESION

XUNG QUANH HỌC THUYẾT THỂ CHẾ

VỀ PHÍA CHỦ NGHĨA MARX

NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN XUNG QUANH VẤN ĐỀ  PHÁT TRIỂN

7. SỰ TRỖI DẬY CỦA HỌC THUYẾT TỰ DO

MILTON FRIEDMAN VÀ HỌC THUYẾT TRỌNG TIỀN

KINH TẾ HỌC CUNG VÀ CÁC TRÀO LƯU TỰ DO KHÁC

CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC CỦA KINH TẾ HỌC TÂN CỔ ĐIỂN

NHỮNG CHÍNH SÁCH TỰ DO VÀ SỰ ĐÁP TRẢ KEYNESIAN

8. NHỮNG KINH TẾ HỌC VĨ MÔ MỚI

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỔ ĐIỂN MỚI

NHỮNG LÝ THUYẾT MẤT CÂN BẰNG

KINH TẾ HỌC KEYNESIAN MỚI

9. VỀ THÁP BABEL VÀ BA CÁCH TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG KINH TẾ ĐƯƠNG ĐẠI

TRONG THÁP BABEL: CÁC NHÀ KINH TẾ TRONG THẾ GIỚI MỚI CỦA HỌ

PENELOPE: TỪ LÝ TƯỞNG LÝ THUYẾT ĐẾN SỰ PHỨC TẠP CỦA THẾ GIỚI, KHÔNG THỂ DỆT LÊN TẤM VẢI

SISYPHE: LUÔN PHẢI XÂY DỰNG LẠI HỌC THUYẾT PHI CHÍNH THỐNG

LEARE: CHUYẾN BAY GÃY CÁNH CỦA TƯ TƯỞNG KINH TẾ

 

PHẦN II: TỪ ĐIỂN NHỮNG NHÀ KINH TẾ ĐƯƠNG ĐẠI CHÍNH

 

 

Sachdoanhnhan.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""