TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Kế toán là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý hoạt động của một tổ chức. Ngày nay, một chuyên viên kế toán phải làm việc trong một môi trường thường xuyên thay đổi. Đó là những thay đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán, thay đổi trong quy trình xử lý và cung cấp thông tin kế toán để doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu quản lý đã thiết lập. Và quan trọng hơn nữa, vai trò của người kế toán không chỉ là thực hiện công việc ghi chép, lập báo cáo mà còn tham gia vào các đội dự án để phân tích, thiết kế, đánh giá một hệ thống thông tin kế toán.

 

Đối với nghề nghiệp, một chuyên viên kế toán không chỉ làm việc trong vai trò kế toán của doanh nghiệp mà họ còn có thể làm việc trong vai trò là người tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp, hay kiểm toán viên trong tổ chức kiểm toán độc lập.

 

Cho dù chuyên viên kế toán làm việc trong bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề nào, ở vị trí nào trong tổ chức, việc am hiểu sâu sắc tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp luôn là kiến thức quan trọng hỗ trợ cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Cuốn sách Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, và các chuyên viên kế toàn nói chung trong việc hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa. Người đọc có thể tìm thấy các câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến các vấn đề như:

- Mục đích, yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

- Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

- Quy trình và cách thức tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa

1. Mục tiêu và yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

2. Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

3. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

4. Tổ chức đánh giá hệ thống

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 2: Tổ chức thu thập dữ liệu

1. Xác định yêu cầu thông tin kế toán

2. Tổ chức thu thập dữ liệu

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Câu hỏi trắc nghiệm

Hướng dẫn giải

Chương 3: Xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

1. Xây dựng hệ thống chứng từ

2. Tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán

3. Tổ chức vận dụng các hình thức kế toán

4. Các chính sách kế toán khác

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Câu hỏi trắc nghiệm

Hướng dẫn giải

Chương 4: Xây dựng quy trình lập và luân chuyển chứng từ

1. Mục tiêu và yêu cầu

2. Các yếu tố chi phối

3. Nội dung xây dựng quy trình lập – luân chuyển chứng từ

4. Minh học xây dựng quy trình lập và luân chuyển chứng từ

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Câu hỏi trắc nghiệm

Hướng dẫn giải

Chương 5: Tổ chức báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán

1. Ý nghĩa

2. Phân loại báo cáo

3. Tổ chức hệ thống báo cáo

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Câu hỏi trắc nghiệm

Hướng dẫn giải

Chương 6: Tổ chức bộ máy báo cáo

1. Yêu cầu của bộ máy kế toán

2. Căn cứ tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

3. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

4. Phân quyền truy cập hệ thống

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Câu hỏi trắc nghiệm

Hướng dẫn giải

Chương 7: Tổ chức đánh giá – Lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán

1. Quy trình đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán

2. Tiếp cận phần mềm kế toán

3. Tổ chức sử dụng phần mềm kế toán

Bài tập tính huống

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""