TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - TS. TRẦN VĂN HÒE

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ càng phát triển càng đòi hỏi hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán quốc tế phát triển tương ứng. Hoạt động của thị trường tiền tệ và tín dụng cũng như hệ thống thanh toán quốc tế có ảnh hưởng quyết định đến kết quả kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, nghiên cứu và hiểu đầy đủ về hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và dự báo tỷ giá, cơ chế và phương thức hoạt động trên thị trường ngoại hối, cơ chế và phương thức thực hiện các hoạt động tín dùng, đặc biệt là tín dụng thương mại quốc tế, các phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế cũng như quản trị và kiểm soát tài chính thương mại quốc tế là một yêu cầu đối với sinh viên, cán bộ giảng dạy và những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực có liên quan.

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán thương mại quốc tế trong lần xuất bản này đã được chỉnh sửa những sai sót và bổ sung thêm các tình huống về tự bảo hiểm tỷ giá hối đoái thông qua các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại tệ, các thí dụ về tính toán tỷ giá và các tính huống tín dụng thương mại quốc tế.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Hệ thống tiền tệ - tín dụng và thanh toán quốc tế

Chương 2: Cán cân thanh toán và tác động đến thương mại quốc tế

Chương 3: Tỷ giá hối đoái

Chương 4: Dự báo tỷ giá hối đoái trong kinh doanh thương mại quốc tế

Chương 5: Thị trường ngoại hối và kinh doanh thương mại quốc tế

Chương 6: Tín dụng quốc tế và tín dụng thương mại quốc tế

Chương 7: Lý thuyết cân bằng và vận dụng trong thương mại quốc tế

Chương 8: Các chứng từ và các phương tiện thanh toán thương mại quốc tế

Chương 9: Các phương thức thanh toán thương mại quốc tế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""