TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

 TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – TS. NGUYỄN MINH KIỀU

 

Tiến sỹ Nguyễn Minh Kiều hiện là Trưởng bộ môn Kinh doanh Tiền Tệ của khoa Ngân Hàng thuộc Trường Đại học kinh tế TPHCM. Ông còn là giảng viên chính môn Phân tích tài chính và đồng giảng viên Tài chính chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Chương trình liên kết giữa Harvard University và Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của bạn đọc Việt Nam, quyển sách Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng được biên soạn ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung về tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng bố cục thành hai phần tất cả 13 chương được trình bày theo văn phong đơn giản, mạch lạc và chi tiết. Quyển sách này có thể là cẩm nang giúp bạn tự học và hoàn chỉnh thêm kiến thức của mình về tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng.

 

Bạn có thể đọc và tìm thấy những điều mới mẻ và khác biệt về tín dụng ngân hàng, so với những quyển sách khác cùng chủ đề, được trình bày trong phần 1, từ chương 1 đến chương 5. Đặc biệt vấn đề thẩm định tín dụng và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp được trình bày trong phần 2 từ chương 6 đến chương 13 là phần bạn hoàn toàn không thể tìm thấy ở đâu ngoài quyển sách này.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Chương 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng

I. Hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại

II. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng

III. Quy trình tín dụng

IV. Bảo đảm tín dụng

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Cho vay khách hàng doanh nghiệp

Mục tiêu

I. Các vấn đề chung về cho vay doanh nghiệp

II. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

III. Chiết khấu chứng từ có giá

IV. Cho vay trung hạn và dài hạn đối với doanh nghiệp

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Cho thuê tài chính

Mục tiêu

I. Giới thiệu về thuê tài chính

II. Thế nào là thuê tài sản?

III. Tại sao phải thuê tài chính?

IV. Thuê hoạt động

V. Định giá hợp đồng thuê tài chính

VI. Khi nào hợp đồng cho thuê tài chính có lợi?

Câu hỏi ôn tập

Chương 4: Tài trợ xuất nhập khẩu

Mục tiêu

I. Sự cần thiết của nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu

II. Hoạt động tài trợ nhập khẩu của nhtm

III. Hoạt động tài trợ xuất khẩu cảu nhtm

Câu hỏi ôn tập

Chương 5: Bảo lãnh ngân hàng

Mục tiêu

I. Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng

II. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

III. Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Câu hỏi ôn tập

PHẦN 2: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Chương 6: Khái quát về thẩm định tín dụng ngân hàng

Mục tiêu

I. Tầm quan trọng của thẩm định tín dụng ngân hàng

II. Những nội dung chính yếu của thẩm định tín dụng

III. Quy trình thẩm định tín dụng

IV. Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay

Câu hỏi ôn tập

Chương 7: Thẩm định tín dụng ngắn hạn

Mục tiêu

I. Mục tiêu và đối tượng thẩm định tín dụng ngắn hạn

II. Các nội dung cần thẩm định

III. Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp

IV. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh

V. Quan hệ giữa kết quả thẩm định và quyết định cho vay

Câu hỏi ôn tập

Chương 8: Thẩm định tín dụng trung và dài hạn

Mục tiêu

I. Mục tiêu, đối tượng thẩm định tín dụng trung và dài hạn

II. Các nội dung cần thẩm định

III. Phân tích và kiếm soát rủi ro của dự án

Câu hỏi ôn tập

Chương 9: Thẩm định tài trợ xuất khẩu

Mục tiêu

I. Tài trợ xuất nhập khẩu và mục tiêu thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu

II. Thẩm định tài trợ nhập khẩu

III. Thẩm định tài trợ xuất khẩu

Câu hỏi ôn tập

Chương 10: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

Mục tiêu

I. Những vấn đề chung về đánh giá, xếp loại doanh nghiệp

II. Các bước thực hiện đánh giá và xếp loại doanh nghiệp

III. Thực hành đánh giá và xếp loại tín dụng doanh nghiệp

Câu hỏi ôn tập

Chương 11: Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay

Mục tiêu

I. Các loại đảm bảo nợ vay

II. Mục tiêu và nội dung thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay

III. Thẩm định giá trị pháp lý của tài sản đảm bảo nợ vay

IV. Thẩm định giá trị thị trường tài sản đảm bảo nợ vay

Câu hỏi ôn tập

Chương 12: Phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng

Mục tiêu

I. Định nghĩa và đo lường rủi ro

II. Thái độ đối với rủi ro

III. Nhận dạng các loại rủi ro

IV. Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro

V. Nguyên tắc xử lý rủi ro

VI. Các kỹ thuật bảo hiểm rủi ro

VII. Bảo hiểm rủi ro lãi xuất

VIII. Bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Câu hỏi ôn tập

Chương 13: Tín dụng và thẩm định tín dụng cá nhân

Mục tiêu

I. Đặc điểm giao dịch của khách hàng cá nhân

II. Các loại tín dụng dành cho khách hàng cá nhân

III. Đối tượng và mục tiêu thẩm định tín dụng cá nhân

IV. Thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục: Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""