TIỀN TỆ NGÂN HÀNG – NGUYỄN MINH KIỀU

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TIỀN TỆ NGÂN HÀNG – NGUYỄN MINH KIỀU

 

Hiện nay, nhu cầu học tập về tiền tệ và ngân hàng của sinh viên ngành kinh tế, đặc biệt là các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và quản trị kinh doanh rất lớn. Sinh viên các chuyên ngành này đều phải học qua Tiền tệ - Ngân hàng như là một môn học cơ sở trước khi học các môn học đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.

 

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tự học và cung cấp tài liệu tham khảo cho giảng viên, SachDoanhNhan.vn xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Tiền tệ Ngân hàng. Quyển sách này do PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều một giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong việc biên soạn tài liệu và giảng dạy các lĩnh vực tài chính ngân hàng biên soạn.

 

Quyển sách này cung cấp cho bạn đọc một bức tranh bao quát hết toàn bộ các hoạt động liên quan đến tiền tệ và ngân hàng nhằm trang bị cho bạn kiến thức và cơ sở lý luận vững chắc trước khi học các môn nghiệp vụ sau này của các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Thiếu kiến thức nền, việc học của bạn ví như xây một ngôi nhà mà thiếu nền móng vững chắc. Vì lẽ đó, bạn không nên bỏ qua việc sở hữu quyển sách này. Nhằm trang bị đủ kiến thức nền tảng, quyển sách này được biên soạn thành 12 chương và được bố cục một cách hợp lý trên cơ sở chương trước mở đường cho chương sau và chương sau chi tiết hóa, đồng thời bổ sung cho chương trước.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tiền tệ và các chế độ tiền tệ

1. Vai trò và chức năng của tiền tệ

2. Các hình thái tiền tệ

3. Các chế độ tiền tệ

4. Hệ thống tiền tệ quốc tế

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Các thị trường tài chính

1. Các loại thị trường trong hệ thống kinh tế

2. Tài sản tài chính

3. Hệ thống tài chính

4. Thị trường tài chính

5. Các tổ chức tài chính

6. Các loại hàng hóa trên thị trường tài chính

7. Hiệu quả của thị trường tài chính

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Hệ thống ngân hàng

1. Ngân hàng và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế

2. Tổ chức hệ thống ngân hàng trên thế giới

3. Tổ chức hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 4: Ngân hàng thương mại

1. Chức năng của ngân hàng thương mại

2. Phân loại NHTM

3. Cơ cấu tổ chức của một NHTM

4. Các hoạt động chủ yếu của NHTM

5. Phân loại các nghiệp vụ NHTM

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 5: Tín dụng và lãi suất

1. Sự ra đời và phát triển của tín dụng

2. Bản chất và chức năng của tín dụng

3. Phân loại tín dụng

4. Lợi tức và lãi suất tín dụng

5. Các lý thuyết về quyết định lãi suất

6. Các phương pháp xác định lãi suất

7. Bảo đảm tín dụng

8. Vai trò của tín dụng

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 6: Hoạt động thanh toán qua ngân hàng

1. Tổng quan về hoạt động thanh toán qua ngân hàng

2. Thanh toán giữa các khách hàng

3. Thanh toán giữa các ngân hàng

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 7: Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

1. Tổng quan về các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

2. Công ty tài chính

3. Công ty cho thuê tài chính

4. Quỹ đầu tư

5. Quỹ hưu trí

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 8: Phát hành tiền

1. Sự phát hành tiền của ngân hàng trung ương

2. Sự phát hành bút tệ của ngân hàng thương mại

3. Những vấn đề thực tiễn liên quan đến sự phát hành tiền

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 9: Các học thuyết tiền tệ

1. Học thuyết cổ điển

2. Học thuyết tân cổ điển

3. Học thuyết tiền tệ hiện đại của Friedman

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 10: Lạm phát

1. Các luận điểm khác nhau về lạm phát

2. Nguyên nhân của lạm phát

3. Hậu quả của lạm phát

4. Biện pháp chống lạm phát

5. Lạm phát ở Việt Nam

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 11: Chính sách tiền tệ quốc gia

1. Khái niệm

2. Những mục tiêu của chính sách tiền tệ

3. Vận dụng các công cụ của chính sách tiền tệ

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Chương 12: Tiền tệ và ngân hàng quốc tế

1. Cán cân thanh toán quốc tế

2. Tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ gía

3. Các tổ chức tiền tệ, tín dụng quốc tế

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""