THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM - LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

Cuốn sách “Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và Thực hành” được biên soạn bởi các giảng viên và những người hành nghề có nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn về thuế và kế toán thuế. Cụ thể:

TS. Phạm Đức Cường, Giám đốc Bạn Đào Tạo, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường đại học kinh tế quốc dân.

TS. Trần Mạnh Dũng, Kiểm toán viên quốc gia – Phó Giám đốc Bạn Đào Tạo, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường đại học kinh tế quốc dân.

Cử Nhân Phạm Hồng Quân, Phó trưởng phòng tài chính chi nhánh Viettel TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM

2. HỆ THỐNG THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ VIỆT NAM

3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ SỰ ĐỔI MỚI VỀ HỆ THỐNG THẾ TẠI VIỆT NAM

4. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM

CHƯƠNG 2: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

3. MỘT SỐ SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

2. KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 4: THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

1. THUẾ XUẤT KHẨU VÀ THUẾ NHẬP KHẨU

2. KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

2. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

3. KÊ KHAI TẠM TÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

4. RỦI RO TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ KHÔNG CHÍNH XÁC

CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM

2. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

CHƯƠNG 7: CÁC LOẠI THUẾ KHÁC VÀ KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

1.  THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

2.  THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 8: KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

1. KHÍA QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ

2. NỘI DUNG CỦA KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ

3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ

4. QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ THỰC HIẸN

5. QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ THỰC HIỆN.

6. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ

7. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""