THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH VÀ GIẢI PHÁP THUẾ) NĂM 2017

 

Ngân sách nhà nước được hình thành chủ yếu từ các khoản đóng góp của Thuế từ phía các doanh nghiệp nói chung trong đó có số lượng hùng hậu các doanh nghiệp nhỏ và vừa . Trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp (người nộp thuế) là tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời các khoản nghĩa vụ phải nộp với nhà nước. Với thiên hướng hòa nhập với thông lệ phổ biến của quốc tế về thuế, Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện khung pháp lý về hệ thống thuế.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VÀ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỔ VÀ VỪA

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ

 

2. TỔNG QUAN VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

3. YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

 

4. KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

CHƯƠNG 2: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA – BÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ MUA – BÁN HÀNG HÓA: ĐẶC ĐIỂM NGHIỆP VỤ MUA HÀNG; YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG; QUY ĐỊNH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG; KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

 

2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG CỦA THUẾ GTGT; QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ GTGT; XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT; KẾ TOÁN THUẾ GTGT

 

3: KÊ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT: KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ; KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT TRƯỜNG HỢP CƠ SỞ KINH DOANH TÍNH THUẾ GTGT PHẢI NỘP THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TRỰC TIẾP TRÊN GTGT

 

4. MỘT SỐ SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GTGT: MỘT SỐ SAI PHẠM THƯỜNG GẶP; MỘT SỐ GIAN LẬN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GTGT

 

5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 3: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

 

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

 

2. KẾ TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

 

3. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

 

2. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

 

3. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

4. KẾ TOÁN THU NHẬP CÁ NHÂN

 

5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 5: THUẾ VÀ KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ KHÁC

 

1. THUẾ VÀ KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

2. THUẾ VÀ KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC

 

3. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN LỢI NHUẬN VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. LỢI NHUẬN VÀ XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN

 

2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

3. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

 

4. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

 

5. KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

6. SOÁT XÉT VÀ TỐI ỮU HÓA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

7. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 7: CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ VÀ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

1. BẢN CHẤT VỀ CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ

 

3. LẬP KẾ HOẠCH TỐI ƯU THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

Cuôn sách Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, Thực hành và Giải pháp thuế được biên soạn bởi các giảng viên có nhiều kinh nghiệm cả về hàn lâm và thực tiễn về thuế và kế toán thuế. Cuốn sách này ra đời là kết quả của sự đam mê về chủ đề thuế và kế toán thuế, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc thuế và kế toán thuế được cập nhật có gắn với các doanh nghiệp nói chung và cụ thể cuốn tài liệu này đề cập sâu hơn về các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm tác giả đã thiết kế các bài tập thực hành gắn với các đơn vị cụ thể, với những gợi ý hướng dẫn tới thực hành kế toán thuế hơn là trình bày chủ yếu kiến thức về hàn lâm. Đây là những điểm mới mà cuốn tài liệu này đem lại cho những người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong ngữ cảnh Việt Nam.

 

Để hoàn thành cuốn sách tham khảo này, nhóm tác giả nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp tâm huyết từ phía các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Hội tư vấn thuế Việt Nam, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Tổng cục Thuế, Bộ tài chính và các tổ chức quốc tế như The Word Bank tại việt Nam, ADB, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam…

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""