THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

PGS. TS. ĐINH VĂN SƠN

 

Thông tin và chất lượng công bố thông tin có một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Đối với thị trường chứng khoán, một thị trường rất nhạy cảm với các thông tin và là thị trường của niềm tin, niềm tin đó được xây dựng trên nền tảng thông tin “chính xác, đầy đủ, kịp thời, liên tục, công bằng và minh bạch” thì chất lượng công bố thông tin lại càng quan trọng. Mức độ đáp ứng các yêu cầu nêu trên cao hay thấp là yếu tố tác động trực tiếp đến sự phát triển của TTCK nói chung, đến quyền lợi của mỗi chủ thể tham gia thị trường nói riêng.

 

Đối với TTCK Việt Nam nói chung, SGDCK HN nói riêng – cùng với sự phát triển của hệ thống giao dịch, hệ thống công nghệ thông tin, sự hoàn thiện của chính sách pháp luật về CK&TTCK… chất lượng hệ thống thông itn cũng từng bước được nâng cao hơn. Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu thì thông tin về CK và giao dịch CK tại SGDCK Hn vẫn còn nhiều hạn chế và vướng mắc.

 

Cuốn sách Thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là một công trình khoa học nghiên cứu lý luận, khảo cứu và phân tích thực trạng để tìm kiếm các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng thông tin CK và giao dịch CK tại SGDCK HN nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của công chúng đầu tư, đảm bảo cho thị trường hoạt động công bằng, công khai trung thực và hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cấp bách.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng luận về thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán

1. Thông tin và vai trò của thông tin CK và giao dịch CK

2. Chủ thể cung cấp thông tin và hình thức công bố thông tin

3. Yêu cầu về công bố thông tin và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin CK và giao dịch CK

Chương 2: Giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

1. Khái niệm và cơ cấu tổ chức của SGDCK

2. Thành viên của SGDCK

3. Các nguyên tắc hoạt động của SGDCK

4. Lệnh và các định chuẩn lệnh

5. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

6. Phương thức giao dịch

7. Quy trình giao dịch

8. Một số quy định đặc biệt

Chương 3: Tổ chức quản lý chất lượng thông tin CK và giao dịch CK của một số TTCK trên thế giới

1. Thị trường chứng khoán Mỹ

2. Thị trường chứng khoán Nhật Bản

3. Thị trường chứng khoán Trung Quốc

4. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc

5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chương 4: Thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán tại SGDCK Hà Nội

1. Giới thiệu tổng quan về SGDCK Hà Nội

2. Thực trạng thông tin CK và giao dịch CK tại SGDCK HN

3. Đánh giá chung về thực trạng thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán tại SGDCK HN

Chương 5: Định hướng tổ chức, quản lý và giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin chứng khoán vf giao dịch chứng khoán CK tịa SGDCK HN

1. Quan điểm, định hướng hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý công bố thông tin CK và giao dịch CK tại SGDCK HN

2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin CK và giao dịch CK tại SGDHN

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""