THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ- XÃ HỘI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ- XÃ HỘI

HOÀNG TRỌNG – CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC

 

Thống kê là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn. Thống kê đã trở thành một môn học cơ bản hay cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo. Trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế - xã hội, đã có môn xác suất thống kê và lý thuyết thống kê. Với định hướn cải tiến chương trình và nội dung gắn liền với thực tiễn, nhiều trường đại học đã bắt đầu giảng dạy môn lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và có thực hành trên máy tính. Một vài trường đã chuyển sang môn học Thống kê ứng dụng.

 

Trong bối cảnh đào tạo đại học đang cần, và có những chuyển biến mạnh mẽ về công tác đào tạo, trong đó thời gian lên lớp được giới hạn và sinh viên được khuyến khích tự tham khảo tài liệu và tự học. Điều này đòi hỏi cần có những tài liệu được biên soạn kỹ lưỡng và chi tiết để sinh viên có thể tự nghiên cứu.

 

Bên cạnh đó, trong xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới, giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước thay đổi, việc giảng dạy và học tập thống kê cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhu cầu về một tài liệu giảng dạy và học tập môn thống kê ứng dụng, vừa phù hợp với sinh viên Việt Nam, vừa nhất quán với các môn học thống kê ứng dụng chuẩn mực trên thế giới là rất cần thiết.

 

Ngoài ra việc đi sâu vào các môn về phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích dữ liệu của sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế - xã hội, và việc nghiên cứu và tự học của những người đang làm công tác thực tế đòi hỏi một quyển sách tham khảo về thống kê ứng dụng được trình bày chặt chẽ và chi tiết.

 

Để đáp ứng các nhu cầu trên, nhóm tác giả đã thực hiện biên soạn cuốn sách Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Tài liệu này được xây dựng với định hướng ứng dụng trong kinh tế và xã hội với các ví dụ gần gũi và thực tế. Quyển sách được biên soạn theo tinh thần diễn giải chi tiết để người đọc có thể tự mình nắm bắt cặn kẽ phần lớn các vấn đề được trình bày.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu môn học

Chương 2:  Thu nhập dữ liệu

Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng số và đồ thị

Chương 4: Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số

Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất

Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu

Chương 7: Ước lượng các tham số tổng thể

Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể

Chương 9: Phân tích phương sai

Chương 10: Kiểm định phi tham số

Chương 11: Hồi quy tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan

Chương 12: Hồi qui tuyến tính đa biến

Chương 13: Chỉ số

Chương 14: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian

Chương 15: Dự báo bằng phương pháp box- jenkins

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""