THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - TÁI BẢN MỚI NHẤT NĂM 2020

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – TÁI BẢN MỚI NHẤT NĂM 2020 - PGS. TS. LÊ HOÀNG NGA

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam khai trương vào ngày 20-7-2000 và chính thức hoạt động từ ngày 28-7-2000 sau nhiều năm chuẩn bị. Cho đến nay, thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn trong nền kinh tế thị trường, bổ sung cho các kênh huy động vốn khác. Thị trường chứng khoán ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thực tế phát triển kinh tế và nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư. Là một lực lượng quan trọng và đông đảo trên thị trường, các nhà đầu tư đã, đang và sẽ tham gia mạnh mẽ vào kinh doanh chứng khoán với nhiều mục đích khác nhau. Để tìm kiếm lợi nhuận và phân tán rủi ro, họ cần có những kiến thức cơ bản, chính xác và cập nhật về thị trường chứng khoán. Đã có nhiều tài liệu bàn luận về vấn đề này, song một cách nhìn tổng quát, chính xác ở nhiều góc độ và được cập nhật, đặc biệt là gắn với các quy định về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam, luôn luôn là cần thiết cho các nhà đầu tư, sinh viên… Cuốn sách này chính là đáp ứng phần nào nhu cầu đó.

 

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên giáo trình Thị trường chứng khoán của tác giả xuất bản lần đầu vào năm 2002, tái bản lần thứ nhất vào năm 2005, tái bản lần thứ hai năm 2008 của Học viện Ngân hàng. Trong lần tái bản này, tác giả đã cập nhật các kiến thức mới, hiện đại và đặc biệt là các quy định ở Việt Nam theo Luật Chứng khoán năm 2010 để nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học hỏi và đầu tư của mọi đối tượng. Trên cơ sở các chương đã có, tác giả đã chỉnh sửa nội dung cho phù hợp, đồng thời bổ sung một số chương mang tính chuyên sâu.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1 – Tổng quan về thị trường chứng khoán

1.1 Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

1.2 Cơ cấu thị trường chứng khoán

1.3 Hàng hóa của thị trường chứng khoán

1.4 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

1.5 Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường

Chương 2 – Thị trường sơ cấp

2.1 Đặc điểm thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành

2.2 Các phương thức phát hành chứng khoán

2.3 Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu

2.4 Nghiệp vụ phát hành trái phiếu

Chương 3 – Sở giao dịch chứng khoán

3.1 Khái niệm Sở giao dịch chứng khoán

3.2 Tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán

3.3 Tài chính của Sở giao dịch chứng khoán

3.4 Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán

3.5 Niêm yết chứng khoán

3.6 Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán

3.7 Các giao dịch đặc biệt tại Sở giao dịch chứng khoán

3.8 Các giao dịch bị cấm tại Sở giao dịch chứng khoán

3.9 Các loại hình giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán

Chương 4 – Thị trường phi tập trung

4.1 Khái niệm thị trường phi tập trung

4.2 Tổ chức thị trường phi tập trung

4.3 Hoạt động trên thị trường phi tập trung

Chương 5 – Tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.1 Mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.2 Thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.3 Hoạt động tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.4 Nghiệp vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán

5.5 Quản lý an toàn tài chính và giám sát tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chương 6 – Quỹ đầu tư

6.1 Khái niệm và vai trò quỹ đầu tư

6.2 Phân loại quỹ đầu tư

6.3 Phương thức thành lập, quản lý và hoạt động quỹ đầu tư

6.4 Đánh giá kết quả hoạt động của quỹ đầu tư

Chương 7 – Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

7.1 Ý nghĩa của hệ thống lưu ký, thanh toán và bù trừ và đang ký chứng khoán

7.2 Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

7.3 Đăng ký chứng khoán

7.4 Lưu ký chứng khoán

7.5 Bù trừ và thanh toán chứng khoán

7.6 Quỹ hỗ trợ thanh toán

Chương 8 – Hệ thống thông tin thị trường

8.1 Khái niệm hệ thống thông tin thị trường

8.2 Nội dung công khai thông tin

8.3 Phổ biến thông tin

8.4 Tự động hóa thị trường chứng khoán

Chương 9 – Phân tích chứng khoán

9.1 Phân tích cổ phiếu

9.2 Định giá chứng khoán

9.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

Chương 10 – Quản lý thị trường chứng khoán

10.1 Sự cần thiết quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

10.2 Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

10.3 Nội dung quản lý thị trường chứng khoán

Chương 11 – Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

11.1 Khái niệm

11.2 Ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

11.3 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

11.4 Nội dung đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

11.5 Cơ chế thực thi quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong ngành chứng khoán

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""