THANH TOÁN QUỐC TẾ CÁC NGUYÊN TẮC VÀ THỰC HÀNH (MPA DƯƠNG HỮU HẠNH)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THANH TOÁN QUỐC TẾ CÁC NGUYÊN TẮC VÀ THỰC HÀNH (MPA DƯƠNG HỮU HẠNH)

 

 

Trong hoạt động ngoại thương, việc thanh toán tiền hàng hóa là vấn đề hết sức quan trọng, vì người xuất và nhập khẩu cư ngụ tại hai quốc gia khác nhau, không quen biết nhau, đơn vị tiền tệ, luật pháp, tập quán và ngôn ngữ có thể khác biệt nhau, và có thể cả chưa tin tưởng lẫn nhau.

 

Người bán muốn chắc chắn rằng, khi hàng hóa của mình được giao cho người mua đúng số lượng/trọng lượng, chất lượng, và đúng ngày tháng... đã quy định trong hợp đồng thương mại, sẽ được thanh toán tiền hàng, và trái lại, người mua khi đã trả tiền hàng, tin chắc rằng, mình sẽ nhận được hàng hóa phù hợp với các nhu cầu kỳ vọng của mình. Do đó, trong hợp đồng ngoại thương, ngoài việc quan tâm đến chất lượng, ngày giao hàng chính xác và giá cả, hai bên mua bán còn chú ý nhiều đến phương thức thanh toán tiền hàng và tùy theo phương thức thanh toán (trả ngay, hay trả chậm...), giá chào bán có thể cao hay thấp. Trong các phương thức thanh toán được sử dụng như: Tín dụng thư (L/C), D/P, D/A, ứng tiền trước (advance), chuyển ngân (remittance)...;

Phương thức thanh toán L/C được xem như quan trọng, phổ biến nhứt, và ít rủi ro nhứt so với các phương thức thanh toán khác (nhưng không có nghĩa là không rủi ro, hoàn toàn an toàn). Ngoài ra, điều cần lưu ý là bất cứ phương thức thanh toán nào đã nói, nếu phương thức đó có lợi cho người xuất khẩu, sẽ gây bất lợi cho người nhập khẩu, trừ L/C.

 

Trong quyển sách này, nhằm giúp độc giả nắm vững nguyên tắc, luật pháp và thực hiện cụ thể, thực tế; chúng tôi đã giải thích cặn kẽ, chi tiết về các loại L/C, hối phiếu, chiết khấu, bảo lãnh và bao thanh toán của ngân hàng kèm theo các mẫu L/C thuộc nhiều loại; các chứng từ như Bill of lading, commercial invoice, packing list, certificate of origin, Form A và Form D... đang được sử dụng trên thương trường quốc tế, và tại Việt Nam.

 

Ngoài ra, trong thanh toán bằng L/C, chúng tôi đã dành Chương 10 để đề cập đến quy trình thực hiện thanh toán hàng xuất khẩu và thanh toán hàng nhập khẩu tại một ngân hàng lớn, có uy tín của Việt Nam, sau khi đã được sửa chữa đôi chút, nhằm giúp độc giả có thể bắt tay vào làm việc ngay mà không cần phải mất một thời gian thực tập tại ngân hàng.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1: THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 1. DẪN NHẬP
 2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÁNH CỦA THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI
 3. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA VÀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÁNH SỬ DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI
 4. CÁC CÔNG CỤ HỐI ĐOÁI CHỦ YẾU
 5. QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIAO DỊCH KỲ HẠN
 6. CÁC CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI
 7. CÁC LÝ DO CAN THIỆP CẢU CHÁNH QUYỀN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ
 8. CÁC CÔNG TY SỬ DỤNG HỐI ĐOÁI NHƯ THẾ NÀO
 9. QUY TRÌNH MẬU DỊCH HỐI ĐOÁI
 10.  THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI NGÀY NAY

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

 1. CÁC KHÍA CẠNH CƠ BẢN CỦA MỘT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
 2. BỐ CỤC CỦA MỘT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG 3: CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2010, HAY INCOTERMS 2010

 1. ĐẠI CƯƠNG
 2. SỬ DỤNG CÁC QUY TẮC CỦA INCOTERMS 2010 NHƯ THẾ NÀO?
 3. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÁC QUY TẮC INCOTERMS 2010
 4. VIỆC GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG CÁC QUY TẮC INCOTERMS 2010
 5. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ INCOTERMS 2010
 6. CÁC QUY TẮC CỦA ICC TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ
 7. CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CỦA MỸ
 8. INCOTERMS: MỘT SỐ THÍ DỤ CỤ THỂ (CÁC TRÁCH NHIỆM VÀ CHI PHÍ CỦA NHÀ XUẤT KHẨU)

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

 1. TẠI TRỢ XUẤT KHẨU
 2. TÀI TRỢ NHẬP KHẨU
 3. CÁC NGUYÊN TẮC TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CĂN BẢN
 4. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ THEO UCP600 CỦA ICC

 1. KHÁI QUÁT
 2. THỰC HÀNH MỘT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
 3. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN LƯU Ý TRONG CÁC CHỈ THỊ VỀ TÍN DỤNG
 4. HOA HỒNG NGÂN HÀNG VỀ VIỆC MỞ L/C
 5. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TÍN DỤNG
 6. VIỆC GIA HẠN NGÀY HẾT HẠN CUỐI CÙNG HAY NGÀY XUẤT TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH, XÁC NHẬN VÀ THÔNG BÁO
 7. TIÊU CHUẨN ĐỂ CÁC NGÂN HÀNG LIÊN HỆ XEM XÉT CÁC CHỨNG TỪ
 8. SỰ BỎ QUA VÀ THÔNG BÁO CÁC CHỨNG TỪ SAI
 9. VIỆC MIỄN NHIỆM TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG LIÊN HỆ
 10. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ LIÊN HỆ THEO UCP 600
 11. VIỆC THỰC HIỆN THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG
 12. CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC SAI SÓT THÔNG THƯỜNG TRONG CÁC CHỨNG TỪ
 13. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHỨT QUÁN THÔNG THƯỜNG TRONG BỘ CHỨNG TỪ XUẤT TRÌNH CHO NGÂN HÀNG
 14. VIỆC PHÁT HÀNH VÀ THÔNG BÁO THƯ TÍN DỤNG
 15. CÁC THUẬN LỢI VÀ BÂT LỢI CỦA TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỚI VỚI NGƯỜI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NGÂN HÀNG
 16. LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (HAY L/C)

CHƯƠNG 6: CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU

 1. CĂN CỨ THEO CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN, TỨC MỨC ĐỘ BẢO ĐẢM THANH TOÁN
 2. CĂN CỨ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 3. TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG MẬU DỊCH QUÁ CẢNH: SỬ DỤNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHƯ CÔNG CỤ TÀI TRỢ
 4. CÁC LOẠI TÍN DỤNG KHÁC
 5. THỰC HÀNH CỤ THỂ IRREVOCABLE, CONFIRMED LC
 6. BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU
 7. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG LIÊN QUAN CẦN BIẾT

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG THỨC THU NGÂN (HAY NHỜ THU) VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÁC

 1. KHÁI NIỆM
 2. CÁC LOẠI PHƯƠNG THỨC THU NGÂN HAY NHỜ THU
 3. VAI TRÒ CỦA THU NGÂN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT NHẬP KHẨU
 4. LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN THU NGÂN CHỨNG TỪ VÀ THỦ TỤC NGÂN HÀNG VỀ THU NGÂN HỐI PHIẾU
 5. NGHĨA VỤ CẢU NGÂN HÀNG THU NGÂN VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN
 6. CÁC LƯU Ý VỀ VIỆC LẬP CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU
 7. THANH TOÁN TIỀN TRƯỚC
 8. THANH TOÁN BẰNG CÁCH GHI SỔ
 9. THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC CHUYỂN NGÂN
 10. THANH TOÁN BẰNG “SEC”
 11. BAO THANH TOÁN HAY MUA NỢ TRONG NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG 8: NGHIỆP VỤ THƯƠNG PHIẾU - CHIẾU KHẤU VÀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

ĐOẠN 1: THƯƠNG PHIẾU

 1. HỐI PHIẾU
 2. lỊNH pHIẾU

ĐOẠN 2: CHIẾU KHẤU THƯƠNG PHIẾU

 1. ĐỊNH NGHĨA
 2. LỢI ÍCH CỦA NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU
 3. CÁC RỦI RO VỀ CHIẾT KHẤU
 4. CÁC KỸ THUẬT CHIẾT KHẤU

ĐOẠN 3: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 1. ĐẠI CƯƠNG
 2. HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH VÀ TÁI BẢO LÃNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG
 3. BẢO LÃNH TRONG VA NGOÀI NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH – NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB

CHƯƠNG 9: CÁC CHỨNG TỪ CĂN BẢN TRONG NGOẠI THƯƠNG

 1. CÁC CHỨNG TỪ HÀNG HÓA
 2. CÁC CHỨNG TỪ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÀNG HÓA
 3. CÁC CHỨNG TỪ LÀM THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 4. CÁC CHỨNG TỪ XUẤT TRÌNH THEO YÊU CẦU CỦA HẢI QUAN NƯỚC NHẬP KHẨU
 5. CÁC CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HẢI GIAO NHẬN
 6. CÁC ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI LẬP MỘT SỐ CHỨNG TỪ NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG 10: THỰC HÀNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

PHẦN 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT KHẨU

 1. KIỂM TRA L/C
 2. THÔNG BÁO L/C CHO NGƯỜI XUẤT KHẨU
 3. KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN
 4. GIẢI QUYẾT BỘ CHỨNG TỪ SAU KHI KIỂM TRA

PHẦN 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU

 1. MỞ THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
 2. TU CHỈNH THƯ TÍN DỤNG
 3. HẠCH TOÁN THƯ TÍN DỤNG

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

DANH MỤC CÁC TƯ CHUYÊN MÔN DÙNG TRONG THƯ TÍN DỤNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÀO GIÁ TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIÊU CHUẨN DÙNG CHO TELEX

TÓM TẮT CÁC CỤM TỪ

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""