THANH TOÁN QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THANH TOÁN QUỐC TẾ - TS. VÕ THỊ THÚY ANH

 

Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng. Sự phát triển của các Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế.

 

Hoạt động thanh toán quốc tế phức tạp hơn nhiều so với các hoạt động thanh toán nội địa do phạm vi thanh toán rộng, chịu sự chi phối của luật pháp nhiều quốc gia, và đòi hỏi phải có sự tham gia của hệ thống ngân hàng. Trong cuốn sách Thanh toán quốc tế này, nhóm tác giả mong muốn cung cấp cho bạn đọc những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, từ phương pháp luận đến kỹ năng thục hành về thanh toán quốc tế. Cuốn sách vừa phù hợp với đối tượng sinh viên của các trường Đại học, vừa có thể sử dụng như tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhân viên ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.

 

Ưu điểm của cuốn sách này là với mỗi nghiệp vụ thanh toán quốc tế, bên cạnh các vấn đề cơ bản về lý thuyết, còn đầy đủ các minh họa, hướng dẫn thực hành và câu hỏi trắc nghiệm mang tính tình huống nhằm kiểm tra khả năng vận dụng và nắm bắt vấn đề của người đọc.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

1. Cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế

2. Khái niệm thanh toán quốc tế

3. Đặc điểm của thanh toán quốc tế

4. Các chủ thể thanh toán quốc tế

5. Các điều kiện thanh toán quốc tế

6. Các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế

Chương 2: Tỷ giá hối đoái

1. Khái niệm

2. Phương pháp yết tỷ giá

3. Xác định tỷ giá theo phương thức tính chéo

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

Chương 3: Chứng từ trong thanh toán quốc tế

1. Vận đơn đường biển

2. Vận đơn hàng không

3. Chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và đường sông

4. Chứng từ vận tải đa phương thức

5. Chứng từ bảo hiểm hàng hóa

6. Các chứng từ hàng hóa

Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế

1. Hối phiếu đòi nợ

2. Lệnh phiếu

3. Séc

4. Thẻ thanh toán

Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế

1. Phương thức chuyển tiền

2. Phương thức nhờ thu

3. Phương thức ghi sổ

4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

5. Phương thức giao chứng từ trả tiền ngay

6. Phương thức ủy thác mua

7. Phương thức đảm bảo trả tiền

Phụ lục

300 câu hỏi trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Phụ trương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""