TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

GS. TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH – PGS. TS. NGUYỄN VĂN MẠNH - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để phát triển ngành du lịch, do đó lượng khách du lịch nội địa và quốc tế cũng như doanh thu du lịch tăng lên một cách đáng kể. Do vậy, việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên du lịch, trong đó có cán bộ quản lý kinh doanh du lịch có trình độ đại học là rất cấp bách.

 

Xuất phát từ những yêu cầu và nhận thức như trên, nhóm tác giả đã tiến hành chỉnh sửa bổ sung cuốn giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch. Lần tái bản này được chỉnh sửa và bổ sung các thông tin cập nhật có hàm lượng khoa học cao hơn. Cuốn sách bao gồm 13 chương.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Vai trò của tâm lý học - xã hội trong du lịch

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÂM LÝ HỌC

Chương 2: Vài nét về sự hình thành và phát triển cảu tâm lý học xã hội

Chương 3: Các hiện tượng tâm lý cơ bản và một số khái niệm quan trọng của tâm lý học

Chương 4: Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội và các quý luật tâm lý trong du lịch

Chương 5: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tâm lý xã hội trong du lịch

PHÂN II: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH

Chương 6: Hành vi của người tiêu dùng du lịch

Chương 7: Các nhu cầu của khách du lịch

Chương 8: Sở thích và tâm trạng của khách du lịch

Chương 9: Những nét đặc chưng trong tâm lý của khách du lịch

PHẦN 3: GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH

Chương 10: Lý luận cơ bản về giáo tiếp

Chương 11: Quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch

Chương 12: Các hoạt động giao tiếp khác trong du lịch

Chương 13: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp và tuyển chọn lao động trong du lịch

Phụ lục 1; Một số kinh nghiệm để phán đoán tâm lý con người, khi tiếp xúc với họ

Phụ lục 2: Phiếu chưng cầu ý kiến

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""