TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH – TS. THÁI TRÍ DŨNG

Đại học Kinh tế TP. HCM

 

Tâm lý học quản trị kinh doanh là một trong hơn ba chục chuyên ngành của tâm lý học. Đối tượng của nó là nghiên cứu ứng dụng các quy luật tâm lý vào hoạt động quản trị và kinh doanh. Ngày nay, tâm lý học quản trị kinh doanh gắn liền với thời đại mà nổi bật là sự phát triển cá nhân, sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường tự nhiên cũng như xã hội… chắc chắn sẽ làm phong phú thêm khoa học về con người trong đó có tâm lý học quản trị kinh doanh ở nước ta cũng như trên thế giới.

 

Trước sự quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế, của sinh viên các trường đại học, trường cao đẳng thuộc khối kinh tế nói chung và chuyên ngành Quản trị kinh doanh nói riêng, tác giả Thái Trí Dũng đã phát hành cuốn sách Tâm lý học Quản trị Kinh doanh. Cuốn sách giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Tâm lý học Quản trị Kinh doanh của các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Mở đầu

1. Sơ lược về các hiện tượng tâm lý

2. Tâm lý học và tâm lý học QTKD

3. Sơ lược về sự hình thành và phát triển cảu tâm lý học quản trị kinh doanh

4. Vận dụng các phương pháp tìm hiểu tâm lý con người trong hoạt động QTKD

Chương 2: Những hiện tượng tâm lý cá nhân

1. Hoạt động nhận thức

2. Tình cảm – Ý chí

3. Ngôn ngữ

4. Nhân cách và các phẩm chất của nhân cách

Chương 3: Tập thể - Đối tượng quản trị

1. Khái niệm về nhóm và tập thể

2. Cơ cấu tâm lý – xã hội của tập thể

3. Các giai đoạn phát triển của tập thể

4. Những yếu tố tâm lý tập thể cần lưu ý trong quản trị

Chương 4: Tâm lý trong hoạt động quản trị

1. Vị trí, chức năng và đặc điểm nghề nghiệp của nhà quản trị

2. Những phẩm chất cần thiết của nhà quản trị

3. Những khía cạnh tâm lý của uy tín nhà quản trị

4. Nhà quản trị và các kiểu lãnh đạo cơ bản

5. Tâm lý trong quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản trị

Chương 5: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh

1. Đặc điểm nghề nghiệp và những phẩm chất của kinh doanh

2. Tìm hiểu tâm lý thị trường

3. Hành vi tiêu dùng

4. Tâm lý trong các chiến lược Marketing

5. Tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau

Chương 6: Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh

1. Khái quát về hoạt động giao tiếp

2. Các phương tiện giao tiếp

3. Những yếu tố tâm lý cần chú ý trong giao tiếp

4. Một số hình thức giao tiếp trong kinh doanh

5. Đàm phán trong kinh doanh

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""