TÀI TRỢ DỰ ÁN KỸ THUẬT TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN (JHON D.FINNERTY)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI TRỢ DỰ ÁN KỸ THUẬT TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN (JHON D.FINNERTY)

 

 

Người ta có thể sử dụng kỹ thuật tài trợ dự án khi một cơ sở cụ thể hoặc một tập hợp tài sản liên quan đến nhau có khả năng hoạt động sinh lời như một đơn vị kinh tế độc lập. Những nhà tài trợ của một đơn vị kinh tế độc lập có thể thẩy rằng họ có nhiều lợi thế hơn nếu thành lập một chủ thể có tư cách pháp nhân mới để xây dựng, sở hữu và điều hành dự án. Nếu dự báo về lơi nhuận đủ lớn thì công ty chủ dự án có thể tài trợ xây dựng dự án trên bản thân dự án, bao gồm việc phát hành các chứng khoán vốn chủ sở hữu và các chứng khoán nợ được thiết kế để tự thanh khoản từ những khoản doanh thu xuất phát từ các hoạt động của dự án.

 

Tài trợ dự án là một kỹ thuật tài trợ đã được ứng dụng từ cách đây rất lâu. Cơ sở dữ liệu Project Finance International của Thomson Financial liệt kê 2.680 dự án đã được triển khai từ năm 1996 đến nay. Khoảng 10% trong số đó là những dự án có chi phí 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Trong tương lai, Mỹ và nhiều quốc gia khác phải đối mặt với những yêu cầu tài trợ trên cơ sở hạ tầng khổng lồ. Tài trợ dự án là một kỹ thuật có thề được áp dụng vào nhiều dự án trong số này.

 

Tà trợ dự án có thể được định nghĩa là việc huy động vốn trên cơ sở truy đòi có giới hạn hoặc miễn truy đòi để tài trợ cho một dự án đầu tư vốn riêng biệt về mặt kinh tế, trong đó, các bên cung cấp vốn chủ yếu xem xét dòng tiền từ dự án như nguồn tiền hoàn trả cho khoản vay, đem lại lợi nhuận cho khoản vốn chủ sở hữu mà họ đầu tư vào dự án là cơ sở để tính ROE. Những điều kiện về chứng khoán nợ và vốn chủ sở hữu được thiết kế riêng theo những đặc điểm dòng tiền của dự án.

 

Để bảo bảo an toàn, chứng khoán nợ của dự án chủ yếu dựa trên khả năng sinh lời của dự án và giá trị cầm cố của các tài sản thuộc dự án. Tài sản được tài trợ trên cơ sở dự án bao gồm các đường ống dẫn, nhà máy lọc dầu, thiết bị phát điện, dự án thủy điện, cơ sở cảng, quặng mỏ, đường giao thông có thu phí và cơ sở xử lý quặng. Tài trợ dự án thường bao gồm những đặc điểm sau:

 

 1. Một thỏa thuận do các bên chịu trách nhiệm về tài chính lập ra để hoàn tất dự án, và cung cấp mọi nguồn vốn cần thiết để dự án đi đến giai đoạn hoàn tất.

 

 1. Một thỏa thuận do các bên chị trách nhiệm về tài chính lập ra (thường dưới dạng hợp đồng mua đầu ra của dự án) nhằm đảm bảo rằng, khi đã hoàn tất và bắt đầu đi vào hoạt động thì dự án sẽ có đủ nguồn tiền mặt để đáp ứng mọi chi phí hoạt động và các yêu cầu trả nợ, ngay cả khi dự án không thể hoạt động vi những ly do bất khả kháng hoăc bất kỳ lý do nào khác.

 

 1. Các biện pháp báo đảm do các bên chị trách nhiệm về tài chính lập ra, quy định rằng, nếu hoạt động bị  gián đoạn và cần phải có nguồn tài chính để khôi phục dự án trở lại điều kiện hoạt động thì vốn cần thiết sẽ được cung cấp thông qua các khoản tiền bồi thường bảo hiểm, tiền ứng trước cho việc cung cấp trong tương lai hoăc một số phương tiện khác.

 

Điểm đặc biệt then chốt của tài trợ dự án nằm ở chỗ, dự án là một chủ thể pháp lý riêng biệt, tài sản của dự án, các hợp đồng liên quan dự án và dòng tiền dự án được tách rời khỏi chủ thể tài trợ ở mức độ đáng kể. Cơ cấu tài trợ dự án được thiết kế để phân bổ thu nhập và rủi ro tài chính một cách hiệu quả hơn so với cơ cấu tài trợ truyền thống.  Trong một chương trình tài trợ dự án, cùng lắm các nhà bảo trợ chỉ cho phép truy đòi có giới hạn đối với những tài sản khác thuộc sở hữu của họ những không nằm trong dự án. Họ thường cầm cố tài sản của dự án để đảm bảo các khoản vay, nhưng không cầm cố tài sản khác của mình.

 

Tài trợ dự án đòi hỏi phải được hoạch định cẩn thận về mặt tài chính để phân bổ rủi ro và quyền lợi giữa các bên liên quan theo một cách thức mà các bên đều chấp nhận được...

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TÀI TRỢ DỰ ÁN LÀ GÌ

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HỢP LÝ CỦA TÀI TRỢ DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 3: CÁC DỰ ÁN LỚN CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

 

CHƯƠNG 4: AI TÀI TRỢ NHỮNG DỰ ÁN LỚN

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TỒN TẠI CỦA DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÁC THỎA THUẬN ĐẢM BẢO

 

CHƯƠNG 7: CƠ CẤU DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH CHIẾU KHẤU DÒNG TIỀN

 

CHƯƠNG 10: LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 11: SỬ DỤNG PHÂN TÍCH QUYỀN CHỌN ĐỂ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 12: NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 13: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 14: CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ NƯỚC CHỦ NHÀ

 

CHƯƠNG 15: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒNG PHÁT NHIỆT - ĐIỆN INDIANTOWN

 

CHƯƠNG 16: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÓ THU PHÍ TRIBASSA

 

CHƯƠNG 17: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN EURO DISNEYLAND

CHƯƠNG 18: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN EUROTUNNEL

 

CHƯƠNG 19: KẾT LUẬN

 

PHỤ LỤC A: SO SÁNH CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NHỮNG DỰ ÁN CHỌN LỌC

 

PHỤ LỤC B: NHỮNG VÍ DỤ KHÁC VỀ PHƯƠNG PHÁP TÀI TRỢ DỰ ÁN

 

PHỤ LỤC C: NHỮNG YÊU CẦU PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ NEW YORK

 

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

 

DANH MỤC TRANG WEB THAM KHẢO

 

CHÚ THÍCH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""