TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO CAO HỌC VÀ NCS

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO CAO HỌC VÀ NCS - GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN

 

Tài chính quốc tế luôn gắn liền với kinh tế thị trường mở, do đó trước nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải có sự am hiểu thấu đáo về lĩnh vực này, đặc biệt những kiến thức hiện đại đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Đứng trước thực tế như vậy, môn học "Tài chính quốc tế" được xác định là môn học bắt buộc đối với ngành Tài chính - Ngân hàng và là môn học lựa chọn cho các trường khối kinh tế.

 

Trong những năm qua, được giao nhiệm vụ giảng dạy về lĩnh vực Tài chính quốc tế, Kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế, tác giả đã tập trung nghiên cứu, đặc biệt là tiếp cận những kết quả nghiên cứu mới nhất trên thế giới về lĩnh vực Tài chính Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối và Tài trợ Thương mại. Mong muốn được góp sức vào sự nghiệp chung, đã thúc giục tác giả Nguyễn Văn Tiến biên soạn cuốn sách này.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1. Mở cửa kinh tế và tài chính quốc tế

2. Tài chính quốc tế ngày càng trở nên quan trọng

3. Biến động và rủi ro tỷ giá gia tăng

4. Môn học tài chính quốc tế

5. Câu hỏi và bải tập

CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

1. Tổng quan về thị trường ngoại hối

2. Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối

3. Tỷ giá chéo và kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo

4. Trạng thái luồng tiền và trạng thái ngoại hối

5. Nghiệp vụ giao ngay - spot

6. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập

CHƯƠNG 3: CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH

1. Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn

2. Nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối

3. Nghiệp vụ tiền tệ tương lai

4. Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ

5. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ & IIP

1. Khái niệm và giải thích thuật ngữ

2. Kết cấu củ bop

3. Các cán cân bộ phận của bop

4. Nguyên tắc hạch toán kép của bp

5. Thặng dư và thâm hụt của bp

6. Vị thế đầu tư quốc tế - iip

7. Các thừa số trong nền kinh tế mở

8. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập

CHƯƠNG 5: TỶ GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

1. Khái niệm và phân loại tỷ giá

2. Tác động tỷ giá đến hoạt động xnk

3. Chế độ tỷ giá và vai trò của nhtw

4. Các biện pháp tác động lên tỷ giá

5. Đánh giá hoạt động của các chế độ tỷ giá

6. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập

CHƯƠNG 6: HỌC THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA

1. Khái niệm nganh giá sức mua - ppp

2. Quy luật ngang giá sức mua

3. Các dạng biểu hiện của ppp

4. Nguyên nhân làm cho tỷ giá lệch khỏi ppp

5. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập

CHƯƠNG 7: HỌC THUYẾT NGANG GIÁ LÃI XUẤT

1. Tiêu chí lựa chọn đồng tiền đầu tư và đi vay

2. Quy luật ngang giá lãi xuất - irp

3. Hiệu ứng fisher quốc tế

4. Những nhân tố làm cho irp không được duy trì

5. Bảng tổng hợp so sánh ppp và irp

6. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập

CHƯƠNG 8: HỌC THUYẾT HIỆN ĐẠI TIẾP CẬN TỶ GIÁ

1. Học thuyết tiền tệ tiếp cận tỷ giá

2. Học thuyết cân bằng danh mục đầu tư

CHƯƠNG 9: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ

1. Các nhân tố tác động lên tỷ giá trong dài hạn

2. Các nhân tố tác động lên tỷ giá trong ngắn hạn

3. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 10: LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ TỐI ƯU

1. Xác định mô hình vĩ mô

2. Chế độ tỷ giá trước các cú sốc

3. Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết

4. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 11: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÀI KHÓA VÀ TỶ GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

1. Khái niệm cân bằng bên trong và bên ngoài

2. Mô hình mundell - fleming

3.Căn bằng bên trong và căn bằng bên ngoài

4. Những hạn chế của mô hình mundell - fleming

5. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 12: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

1. Những khái niệm và thành viên

2. Thị trường tiền tệ quốc tế

3. Thị trường trái phiếu quốc tế

4. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 13: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

1. Hệ thống tiền tệ quốc tế trước thế chiến ii

2. Hệ thống tiền tệ quốc tế sau thế chiến ii.

3. Hệ thống tiền tệ quốc tế thởi kỳ hậu bws

4. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI QUỐC GIA

1. Những vấn đề cơ bản về quản lý ngoại hối

2. Các hình thức quản lý ngoại hối

3. Nội dung quản lý ngoại hối

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""