TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – TS. BÙI HỮU PHƯỚC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – TS. BÙI HỮU PHƯỚC

 

Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế đến đâu thì sự tác động và chi phối của tài chính vươn ra đến đó. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tafic hính như là: nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn, về bảo tồn và phát triển vốn, về vay nợ và trả nợ, về phân phối doanh thu và lợi nhuận…

 

Tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải có một chiến lược tài chính phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính để mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

 

Với mục đích cung cấp những kiến thức về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý, và điều hành, tập thể tác giả đã biên soạn và cho ra mắt cuốn sách Tài chính doanh nghiệp.

 

Trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những kiến thức quản lý tài chính trong và ngoài nước cũng như kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy đại học, cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổ chức tài chính doanh nghiệp

1. Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

2. Vị trí của tài chính doanh nghiệp

3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

4. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp

5. Tổ chức tài chính doanh nghiệp

Chương 2: Thời giá tiền tệ

1. Lãi suất

2. Giá trị tương lai của tiền tệ

3. Hiện giá tiền tệ

4. Ứng dụng của thời giá tiền tệ

Chương 3: Định giá chứng khoán

1. Khái niệm về chứng khoán

2. Định giá trái phiếu

3. Định giá cổ phiếu

Chương 4: Giá sử dụng vốn

1. Các nguồn tài trợ

2. Giá sử dụng các nguồn vốn

3. Giá sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp

4. Giá sử dụng vốn biên tế

Chương 5: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

1. Hoạt động đầu tư

2. Phương pháp lựa chọn dự án đầu tư

3. So sánh các phương pháp

4. Hoạch định ngân sách đầu tư tối ưu

Chương 6: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Vốn của doanh nghiệp

2. Quản lý vốn cố định

3. Quản lý vốn lưu động

Chương 7: Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp

1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ

2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ trong doanh nghiệp

3. Các nguồn tài trợ

Chương 8: Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1. Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2. Kế hoạch chi phí của doanh nghiệp

3. Ý nghĩa và phương hướng hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 9: Doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp

1. Doanh thu của doanh nghiệp

2. Thuế doanh nghiệp phải nộp

Chương 10: Hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp

1. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

2. Phân phối lợi nhuận

3. Điểm hòa vốn

4. Phương hướng tối đa hóa lợi nhuận trong doanh nghiệp

Chương 11: Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính

1. Rủi ro của doanh nghiệp

2. Tác động đòn bẩy đến doanh lợi

3. Quyết định cơ cấu tài chính doanh nghiệp

Chương 12: Rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp

1. Khái niệm và phân loại rủi ro

2. Đánh giá rủi ro

3. Vận dụng rủi ro trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Chương 13: Phân tích tài chính doanh nghiệp

1. Khái niệm – mục tiêu của phân tích tài chính

2. Phương pháp phân tích

3. Nguồn tài liệu sử dụng cho việc phân tích

4. Một số điểm cần chú ý trong việc phân tích tỷ số tài chính

5. Nội dung phân tích

Chương 14: Kế hoạch tài chính doanh nghiệp

1. Những vấn đề cơ bản về lập kế hoạch tài chính

2. Nội dung lập kế hoạch tài chính

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""