TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP) – ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: môi trường kinh tế, xã hội, trình độ quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản trị tài chính. Những kiến thức về tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là nội dung trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính ngân hàng.

 

Mục tiêu của chúng tôi là trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp. Những kiến thức trong giáo trình này sẽ giúp sinh viên có cơ sở vững chắc để nghiên cứu các môn học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cũng như vận dụng vào công tác sau khi tốt nghiệp. Toàn bộ giáo trình gồm 15 chương cung cấp cho người đọc các kiến thức toàn diện và cơ bản về tài chính doanh nghiệp.

 

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Lý thuyết và bài tập) do tập thể giảng viên bộ môn Tài chính Doanh nghiệp, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh biên soạn để sử dụng cho việc giảng dạy và nghiên cứu trong chương trình đại học và cao đẳng chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của trường.

 

Hy vọng cuốn giáo trình này sẽ mang lại cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp.

 

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

1.1 Bản chất của tài chính doanh nghiệp

1.2 Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp

1.3 Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp

1.4 Vai trò của tài chính doanh nghiệp

1.5 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

2.1 Giá trị tương lai của tiền tệ

2.2 Giá trị hiện tại của tiền tệ

2.3 Lãi suất và tính lãi suất

2.4 Sử dụng bảng tính Excel

Chương 3: Phân tích tình hình tài chính

3.1 Báo cáo tài chính

3.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp qua các tỷ số tài chính

Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro

4.1 Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

4.2 Rủi ro và tỷ suất sinh lời kỳ vọng

4.3 Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư

4.4 Mô hình định giá tài sản vốn

Chương 5: Cổ phiếu và trái phiếu

5.1 Trái phiếu và định giá trái phiếu

5.2 Cổ phiếu và định giá cổ phiếu

5.3 Cổ phiếu ưu đãi và định giá cổ phiếu ưu đãi

Chương 6: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

6.1 Tổng quan về chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

6.2 Chi phí nợ vay

6.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

6.4 Chi phí của lợi nhuận giữ lại

6.5 Chi phí của cổ phần mới

6.6 Chi phí sử dụng vốn bình quân

6.7 Các nhân tố tác động tới chi phí sử dụng vốn bình quân

6.8 Vấn đề lãi suất chiết khấu dòng tiền khi thẩm định dự án

6.9 Chi phí sử dụng vốn biên tế

Chương 7: Lập dòng tiền và đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư

7.1 Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn

7.2 Các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư

7.3 Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư

7.4 Lựa chọn dự án trong điều kiện ngân sách bị giới hạn

7.5 Xác định thời điểm tối ưu để đầu tư

Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

8.1 Phân tích hòa vốn

8.2 Rủi ro kinh doanh và đòn bẩy hoạt động

8.3 Rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính

8.4 Độ bẩy tổng hợp

Chương 9: Cơ cấu vốn và các lý thuyết về cơ cấu vốn

9.1 Khái niệm về cơ cấu vốn

9.2 Các chỉ tiêu đo lường cơ cấu vốn

9.3 Chi phí sử dụng vốn và giá trị doanh nghiệp

9.4 Các lý thuyết về cơ cấu vốn

9.5 Nguyên tắc lựa chọn cơ cấu vốn cho doanh nghiệp

Chương 10: Chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu

10.1 Các hình thức chia cổ tức

10.2 Lý thuyết mm về chính sách cổ tức và giá trị công ty

10.3 Các yếu tố tác động tới sở thích nhận cổ tức hoặc lãi vốn của cổ đông

10.4 Hiệu ứng nhóm khách hàng

10.5 Lý thuyết tín hiệu

10.6 Các yếu tố cần xem xét khi quyết định chia cổ tức

10.7 Các chính sách cổ tức trong thực tế

10.8 Chính sách mua lại cổ phiếu

Chương 11: Chính sách vốn lưu động

11.1 Các thuật ngữ

11.2 Chính sách đầu tư tài sản lưu động

11.3 Chiến lược tài trợ tài sản lưu động

11.4 Nguồn tài trợ ngắn hạn

Chương 12: Quản trị tài sản ngắn hạn

12.1 Quản trị tồn kho

12.2 Quản trị nợ phải thu

12.3 Quản trị tiền va chứng khoán ngắn hạn

Chương 13: Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính

13.1 Dự báo doanh thu

13.2 Lập báo cáo tài chính dự kiến

Chương 14: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

14.1 Các lý do dẫn tới việc hình thành công ty đa quốc gia

14.2 Các lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá – lãi suất – lạm phát

14.3 Hiệu ứng fisher quốc tế

14.4 Hoạch định ngân sách đầu tư đa quốc gia

14.5 Quản trị vốn lưu động công ty đa quốc gia

14.6 Chi phí sử dụng vốn công ty đa quốc gia

14.7 Cơ cấu vốn công ty đa quốc gia

Chương 15: Quản trị rủi ro

15.1 Mục tiêu của quản trị rủi ro

15.2 Các công cụ bảo hiểm rủi ro

Tài liệu tham khảo

Danh mục bảng

Danh mục hình

Các ký hiệu và chữ cái viết tắt

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""