TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (NGUYỄN MINH KIỀU)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (NGUYỄN MINH KIỀU)

 

TS. Nguyễn Minh Kiều là trưởng bộ môn kinh doanh tiền tệ của Khoa Ngân Hàng thuộc trường Đại học Kinh tế TPHCM. Ông còn là giảng viên chính môn Phân tích tài chính và đồng giản viên môn Tài chính phát triển của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright – Chương trình liên kết giữa Harvard University và Đại học kinh tế TPHCM.

Cuốn sách : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách về tài chính của các tác giả nước ngoài  mà còn ở chỗ , trước tiên ,biết chắt lọc những khái niệm ,và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt nam và kế đến, trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi và đặc biệt ,dễ ứng dụng đối với đọc giả.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: CĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

 

Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty

Chương 2: thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

Chương 3: quan hệ lợi nhuận và rủi ro

Chương 4: mô hình định giá tài sản vốn

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

 

Chương 5: định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính

Chương 6: đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định

Chương 7: Quyết định tồn quỹ và tồn kho

Chương 8: quyết định chính sách bán chịu và quản trị khoản phải thu

 

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH VỐN

 

Chương 9: đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Chương 10: quyết định thuê hay mua tài sản

Chương 11: Quyết định nguồn vốn của công ty

Chương 12: Các lý thuyết về cơ cấu của công ty

Chương 13: Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty

 

PHẦN 4: QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÀI CHÍNH

 

Chương 14: quyết định chính sách cổ tức của công ty

Chương 15: quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính

 

PHẦN 5: PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

 

Chương 16: giới thiệu các báo cáo tài chính công ty

Chương 17: Phân tích các báo cáo tài chính công ty

Chương 18: Hoạch định và dự báo tài chính công ty

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""