TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN TẬP 1

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN TẬP 1 – TS. ĐỖ QUANG TRỊ

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

 

Để sản xuất kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng các nguồn lực trong và ngoài nước như nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, công nghệ… đặc biệt là nguồn tài chính. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao bao giờ cũng quan tâm đến tài chính. Do đó, môn học Tài chính doanh nghiệp là một môn học quan trọng đối với khối ngành kinh tế.

 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Khoa Tài chính Ngân hàng đại học Hùng Vương TP. HCM đã tổ chức biên soạn Giáo trình Tài chính doanh nghiệp căn bản Tập 1 nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập; đặc biệt là đối với các bậc học trung cấp, cao đẳng và đại học thuộc khối ngành kinh tế.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

2. Các loại hình doanh nghiệp

3. Các quan hệ của tài chính doanh nghiệp

4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp

5. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

6. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

7. Các quyết định của giám đốc tài chính

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 2: Quản trị tài sản lưu động

1. Vốn của doanh nghiệp

2. Vốn lưu động

3. Quản trị vốn bằng tiền

4. Quản trị các khoản phải thu

5. Quản trị hàng tồn kho

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 3: Quản trị tài sản cố định

1. Tài sản cố định

2. Vốn cố định

3. Khấu hao tài sản cố định

4. Quản trị tài sản cố định

5. Thuê tài sản

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 4: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

1. Khái niệm và phân loại nguồn tài trợ

2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ

3. Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 5: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

1. Doanh thu

2. Chi phí sản xuất kinh doanh

3. Lợi nhuận của doanh nghiệp

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp

1. Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp

2. Phân tích các tỷ số tài chính

3. Phân tích DU PONT

4. Hạn chế của phân tích tài chính

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 7: Thời giá của tiền

1. Khái quát về thời giá dòng tiền

2. Giá trị tương lai của tiền tệ

3. Hiện giá của tiền tệ

4. Mô hình chiết khấu dòng tiền

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

Chương 8: Định giá chứng khoán

1. Tổng quát về chứng khoán

2. Định giá trái phiếu

3. Định giá cổ phiếu

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập chương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""