TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN PHẦN 2

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN PHẦN 2 - TS. NGUYỄN MINH KIỀU

 

Gần đây, tình hình thị trường tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc, nhất là kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Tương tự, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ngày càng phát triển và hoạt động sôi nổi với Sở giao dịch chứng khoán ở TP. HCM và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như số lượng các Công ty chứng khoán và công ty niêm yết trên thị trường gia tăng không ngừng. Trong hoàn cảnh như vậy, việc học tập và nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp nhất là tài chính các công ty cổ phần, ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Đứng trước nhu cầu mới, tác giả Nguyễn Minh Kiều đã cho xuất bản cuốn sách Tài chính doanh nghiệp căn bản Phần 2 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngày càng tăng của nhiều sinh viên và nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán.

 

MỤC LỤC

PHẦN 3: NHỮNG QUYẾT ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Chương 10: Đòn bảy hoạt động và đòn bảy tài chính

1. Ý tưởng về đòn bảy tài chính

2. Đòn bẩy hoạt động

3. Đòn bẩy tài chính

4. Tổng hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

Chương 11: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

1. Quyết định nguồn vốn và vấn đề tạo giá trị cho công ty

2. Quyết định nguồn vốn ngắn hạn

3. Quyết định nguồn vốn dài hạn

4. Xác định chi phí sử dụng vốn

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

Chương 12: Quyết định cơ cấu vốn của công ty

1. Đặt vấn đề vì sao cần nghiên cứu cơ cấu vốn của công ty

2. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu

3. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng

4. Giới thiệu tổng quan lý thuyết m&m

5. Bàn luận chi tiết hơn về lý thuyết m&m

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

Chương 13: Quyết định chính sách cổ tức

1. Các hình thức trả cổ tức

2. Các hình thức chi cổ tức

3. Chính sách cổ tức và giá trị công ty

4. Lời khuyên về chính sách cổ tức

5. Thiết lập chính sách cổ tức

6. Chi trả cỏ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu

7. Mua lại cổ phiếu

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

PHẦN 4: NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÁC CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 14: Sáp nhập và thâu tóm công ty

1. Những hình thức cơ bản về thâu tóm công ty

2. Xác định giá trị gia tăng khi thâu tóm công ty

3. Xác định giá trị công ty sau khi thâu tóm công ty khác

4. Xác định hiện giá ròng sáp nhập công ty

5. Những lý do sai lầm khi sáp nhập công ty

6. Sách lược phòng thủ chống lại thâu tóm công ty

Tình huống: microsoft ngắm mục tiêu yahoo

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

Chương 15: Nhận dạng và đo lường các loại rủi ro tài chính

1. Định nghĩa và đo lường rủi ro

2. Nhận dạng rủi ro tín dụng

3. Nhận dạng rủi ro lãi xuất

4. Nhận dạng rủi ro tỷ giá

5. Phân tích thái độ đối với rủi ro tỷ giá

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

Chương 16: Quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi xuất

1. Quản lý rủi ro tín đụng

2. Quản lý rủi ro lãi suất

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

Chương 17: Quản lý rủi ro tỷ giá và tổn thất ngoại hối

1. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất giao dịch khoản phải thu ngoại tệ

2. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất giao dịch khoản phải trả ngoại tệ

3. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất kinh tế khi tỷ giá biến động

Tóm tắt – câu hỏi – bài tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""