TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN PHẦN 1

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN PHẦN 1 - TS. NGUYỄN MINH KIỀU

Lý thuyết – Bài tập – Bài giải

 

Phần lớn các Sách tài chính doanh nghiệpquản trị tài chính đã xuất bản ở Việt Nam từ trước đến nay đều cố gắng và chỉ dừng lại ở mức độ biên dịch và giới thiệu các khái niệm và lý thuyết tài chính ở công ty ở Mỹ vào Việt Nam, chứ chưa làm rõ và nhấn mạnh đến cách thức cũng như khả năng ứng dụng các khái niệm lý thuyết này như thế nào? Kết quả là độc giả, nhất là các bạn sinh viên chưa trải nghiệm qua thực tiễn, cảm thấy khó hiểu và bối rối khi vận dụng vào thực tiễn. 

 

Góp phần chia sẻ khó khăn này, tác giả Nguyễn Minh Kiều đã bỏ ra thời gian và công sức học tập có hệ thống qua chương trình thạc sỹ và tiến sỹ quản trị kinh doanh ở nước ngoài, tự đọc và nghiên cứu khoảng 10 quyển sách về quản trị tài chính và tài chính công ty trong suốt 10 năm trời cùng với kinh nghiệm tư vấn và lăn lộn với các doanh nghiệp Việt Nam để viết và xuất bản quyển Tài chính doanh nghiệp căn bản Phần 1 – Lý thuyết Bài tập và Bài giải.

 

Cuốn sách tài chính này được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách tài chính của các tác giả nước ngoài mà còn ở chỗ, trước tiên, biết chắt lọc những khái niệm, và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt Nam và kế đến, trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi và đặc biệt, dễ ứng dụng đối với đọc giả.

 

Cuốn sách Tài chính doanh nghiệp căn bản Phần 1 được chia thành 2 phần, gồm 9 chương. Cuối mỗi chương còn trình bày các nghiên cứu tình huống nhằm giúp bạn độc hiểu được cách thức và đưa các khái niệm cũng như lý thuyết tài chính học tập được ở các nước vào Việt Nam như thế nào.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

1. Các loại hình doanh nghiệp

2. Mục tiêu của doanh nghiệp

3. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

4. Tài chính doanh nghiệp hay tài chính công ty

5. Các quyết định chủ yếu của tài chính công ty

6. Môi trường kinh doanh của công ty

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Giới thiệu chung

2. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính

3. Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

1. Tình huống minh họa khái niệm

2. Thời giá tiền tệ của một số tiền

3. Thời giá của một dòng tiền

4. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm

5. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng

6. Mô hình chiết khấu dòng tiền

7. Xác định thời giá tiền tệ - Hướng dẫn kỹ thuật tính toán

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 4: Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn

1. Tình huống minh họa khái niệm

2. Định nghĩa lợi nhuận và rủi ro

3. Đo lường rủi ro

4. Thái độ đối với rủi ro

5. Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư

6. Đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm rủi ro

7. Mô hình định giá tài sản vốn

8. Lý thuyết thị trường vốn và mô hình CAPM

9. Mô hình CAPM trong điều kiện thị trường vốn Việt Nam

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

PHẦN 2: ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ

1. Lý do đầu tư vào chứng khoán nợ

2. Đầu tư chứng khoán nợ ngắn hạn

3. Đầu tư chứng khoán nợ dài hạn hay đầu tư trái phiếu

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 6: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn

1. Giới thiệu chung về chứng khoán vốn

2. Xác định cơ hội và mục tiêu đầu tư chứng khoán vốn

3. Định giá cổ phiếu phổ thông

4. Định giá cổ phiếu ưu đãi

5. Lợi suất đầu tư cổ phiếu

6. Quyết định đầu tư cổ phiếu

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 7: Phân tích và quyết định đầu tư dự án

1. Các loại dự án đầu tư trong công ty

2. Quy trình phân tích và quyết định đầu tư

3. Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư dự án

4. Ước lượng dòng tiền của dự án

5. Quyết định suất chiết khấu

6. Nên sử dụng chỉ tiêu như thế nào để quyết định đầu tư

7. Phân phối vốn trong điều kiện giới hạn nguồn lực

8. Minh họa thực hành phân tích và đánh giá dự án

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 8: Phân tích và quyết định thuê tài sản

1. Thuê tài sản là gì?

2. Các loại thuê tài sản

3. Các lợi ích của việc thuê tài sản

4. Thuế và vấn đề thuê tài sản

5. Quyết định thuê hay mua tài sản

6. Phân tích và quyết định tiền thuê

7. Tác động của thuê tài sản đến báo cáo tài chính

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

Chương 9: Phân tích và quyết định đầu tư tài sản lưu động

1. Phân tích và quyết định tồn quỹ

2. Phân tích và quyết định đầu tư khoản phải thu

3. Phân tích và quyết định tồn kho

Tóm tắt – Nghiên cứu tình huống – Câu hỏi ôn tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""