TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – PGS. TS. LƯU THỊ HƯƠNG – PGS. TS. VŨ DUY HÀO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp là một vấn đề trọng tâm quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dù cho doanh nghiệp được tổ chức theo bất kỳ hình thức nào, kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực nào, các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng như nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp, về cơ bản, là như nhau. Bởi vậy, môn học Tài chính doanh nghiệp luôn được chú trọng trong chương trình đào tạo đại học và trên đại học thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

 

Tuy nhiên, quản lý tài chính doanh nghiệp không chỉ là vấn đề của các chuyên gia tài chính mà còn là sự quan tẩm của các nahf kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực. Vì lẽ đó, bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã biên soạn và giới thiệu cuốn sách Tài chính doanh nghiệp phục vụ học tập của sinh viên ngoài chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

 

Trong giáo trình này, các tác giả đề cập tới những vấn đề cần thiết và cơ bản nhất về quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, giúp người đọc có được những hiểu biết có tính “lý thuyết” về quản lý tài chính doanh nghiệp và đối chiếu với thực tế quản lý tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, ứng dụng kinh nghiệm quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường vào một doanh nghiệp cụ thể mà người đọc quan tâm.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp

2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

3. Cơ sở tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền

4. Các nội dung cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp

5. Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp

6. Vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp

7. Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp

8. Bộ máy quản lý tài chính

Chương 2: Quản lý thu chi trong doanh nghiệp

1. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận kinh doanh

2. Chi phí kinh doanh

3. Thuế và cách tính thuế trong doanh nghiệp

4. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

5. Quản lý ngân quỹ xí nghiệp

Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp

1. Đọc và kiểm tra các báo cáo tài chính doanh nghiệp

2. Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 4: Chi phí vốn và cơ cấu vốn

1. Khái niệm chi phí vốn

2. Chi phí của các loại vốn

3. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp

Chương 5: Nguồn vốn của doanh nghiệp

1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp

2. Phương pháp lựa chọn nguồn vốn

3. Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động

Chương 6: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp

1. Quản lý tài sản lưu động

2. Quản lý tài sản cố định và quỹ khấu hao

Chương 7: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

1. Các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

2. Các phương pháp thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư

3. Xác định luồng tiền của dự án đầu tư

4. Đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro và lạm phát

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""