SỰ THỐNG NHẤT QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN VỐN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SỰ THỐNG NHẤT QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN VỐN

 

Việt nam đã trở thành thành viên của WTO và đang trong tiến trình hội nhập quốc tế. Điều tất yếu các doanh nghiệp sẽ phải hướng đích đến các chuẩn mực quốc tế để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, các ngân hàng ở Việt Nam, đặc biệt là những ngân hàng có hoạt động quốc tế, sớm hay muộn sẽ phải đi đến tuân thủ các chuẩn mực Basel II. Được sự chấp thuận của Ban Thư ký thường trực thuộc Ủy ban Basel, người biên dịch và các cộng sự tiến hành biên dịch và xuất bản cuốn sách Basel II phiên bản tiếng Việt với tên gọi Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn nhằm giới thiệu với các bạn đọc đông đảo hơn các chuẩn mực Basel II trong đo lường và quản lý rủi ro đối với hoạt động ngân hàng, góp phần đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế của các ngân hàng.

 

Cuốn sách Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn này bao hàm các nội dung có ý nghĩa là các mốc đích mà các định chế tài chính cần hướng tới để thực hiện, là tài liệu đáng được tham khảo để làm rõ hơn các phương pháp đo lường, các tiêu chí và các vấn đề trong quá trình hoạch định con đường đi đến thực hiện Basel II, đồng thời là tài liệu hữu ích đối với hoạt động nghiên cứu, trong giảng dạy, nhất là đối với các học viên trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng

 

MỤC LỤC

Phần 1: Phạm vi áp dụng

1. Giới thiệu

2. Hoạt động ngân hàng, chứng khoán và các chi nhánh tài chính khác

3. Các đầu tư thiểu số đáng kể trong các chủ thể ngân hàng, chứng khoán và tài chính khác

4. Các chủ thể bảo hiểm

5. Các đầu tư đáng kể trong các chủ thể thương mại

6. Khấu trừ đầu tư tuân theo phần này

Phần 2: Mốc đích thứ nhất – Các yêu cầu vốn tối thiểu

1. Tính toán các yêu cầu vốn tối thiểu

2. Rủi ro tín dụng – Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa

3. Rủi ro tín dụng – Cách tiếp cận có cơ sở đánh giá nội bộ

4. Rủi ro tín dụng – Cấu trúc khung bảo đảm

5. Rủi ro hoạt động

6. Rủi ro thị trường

Phần 3: Mốc đích thứ 2: Quá trình Kiểm tra Giám sát

1. Tầm quan trọng của kiểm tra giám sát

2. Bốn nguyên tắc chủ chốt đối với kiểm tra giám sát

3. Các vấn đề cụ thể phải chú ý theo quá trình kiểm tra giám sát

4. Các hướng khác của quá trình kiểm tra giám sát

5. Quá trình kiểm tra giám sát đối với sự bảo đảm

Phần 4: Mốc đích thứ ba – Kỷ luật thị trường

Các xem xét chung

Các yêu cầu minh bạch

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""