SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH – TS. PHẠM TIẾN ĐẠT

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

 

TS. Phạm Tiến Đạt công tác ở Học viện Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2005 đến nay. Tác giả có chuyên ngành đào tạo về Tài chính – Ngân hàng và đang kiên trì với lĩnh vực chuyên sâu về định giá tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Hiện tiến sĩ đang là trưởng bộ môn Định giá tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp thuộc khoa tài chính, Học viện Ngân hàng.

 

TS. Phạm Tiến Đạt từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Osmania tại bang Hyderabad - Ấn Độ theo chương trình học bổng trao đổi nghiên cứu giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ấn Độ. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy đại học và sau đại học cho các trường đại học và các tổ chức ở Việt Nam, ông còn tham gia các dự án của Ngân hàng Nhà nước: Bộ Tài chính với vai trò chuyên gia tư vấn.

 

Tài chính doanh nghiệp là môn khoa học nền tảng mang tính bắt buộc đối với tất cả các Trường đào tạo cử nhân Kinh tế nói chung, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng. Thông tin tài chính sau khi thu được sẽ được sử dụng cho rất nhiều đối tượng khác nhau để phục vụ ra quyết định. Các thông tin tài chính của doanh nghiệp có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau, tuy nhiên, đối với hầu hết người tìm kiếm và sử dụng thông tin tài chính thì nguồn được coi là đáng tin cậy nhất được lấy từ chính kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có thể nói chưa có nhiều cuốn sách đề cập tới mối liên hệ giữa tài chính doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp cũng như việc lấy thông tin tài chính từ hoạt động của kế toán nhằm phục vụ quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các đối tượng có liên quan.

 

Với nhận thức đó, cuốn sách Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản lý tài chính được biên soạn đã đáp ứng kịp thời những thay đổi trong hệ thống quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

 

Cuốn sách này được viết trên cơ sở tập hợp những nghiên cứu và kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và làm việc thực tế của tác giả trong lĩnh vực tài chính – kế toán của doanh nghiệp. Đây là cuốn sách phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập trong trường cho các sinh viên, đồng thời đây cũng là nguồn tài liệu thiết thực cho các nhà khoa học, các Nhà nghiên cứu, Nhà quản lý và những người quan tâm đến lĩnh vực tài chính – kế toán.

 

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: Quản lý tài chính và việc sử dụng kế toán để cung cấp thông tin tài chính cho người quản lý ra quyết định

Tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp

Nội dung của kế toán doanh nghiệp

Ví dụ người quản lý tài chính ra quyết định với việc sử dụng kế toán để cung cấp thông tin về tình hình tài chính doanh nghiệp

Phương pháp kế toán và sử dụng phương pháp kế toán cung cấp thông tin cho người quản lý tài chính

Bài tập tình huống

Phần thứ hai: Phương pháp tổng hợp cân đối và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

Nội dung phương pháp tổng hợp cân đối

Sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối để cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp

Phần thứ ba: Phương pháp tài khoản và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản

Tài khoản

Cách ghi vào tài khoản

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép kế toán

Sử dụng phương pháp tài khoản để cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp cho người quản lý

Phần thứ tư: Phương pháp tính giá và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

Phương pháp tính giá

Kế toán quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Thực hành kế toán quá trình SXKD để cung cấp thông tin về chi phí – thu nhập – kết quả trong doanh nghiệp

Phần thứ năm: Phương pháp chứng từ và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

Nội dung phương pháp chứng từ

Chứng từ kế toán

Luân chuyển chứng từ kế toán

Kiểm kê

Sử dụng phương pháp chứng từ để cung cấp thông tin tài chính cho người quản lý doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán

Phần thứ 6: Sổ kế toán, hình thức kế toán và quy trình kế toán để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

Sổ kế toán

Hình thức kế toán

Quy trình kế toán

Phần thứ bảy: Tổ chức công tác kế toán để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị

Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng trong đơn vị

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán

Mối quan hệ công tác giữa phòng kế toán – tài chính với phòng ban quản lý khác trong đơn vị

Phần thứ tám: Tài chính doanh nghiệp và việc sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định

Thông tin kế toán

Sử dụng thông tin bảng cân đối kế toán để ra quyết định nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

Sử dụng thông tin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để ra quyết định nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

Sử dụng thông tin báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra quyết định nhằm đánh giá sâu sắc tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

Sử dụng tổng hợp thông tin các báo cáo tài chính để ra quyết định nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiêp, tình hình kinh doanh doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""