SÁCH THUẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH THUẾ

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

 

1. NGUỒN GỐC CỦA THUẾ

 

2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ

 

3. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MỘT LUẬT THUẾ

 

4. PHÂN LOẠI THUẾ

 

5. HỆ THỐNG VÀ LUẬT THUẾ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM

 

6. BỘ MÁY THU THUẾ

 

DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ XUẤT – NHẬP KHẨU

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

3. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

 

5. MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ

 

6. HOÀN THUẾ

 

7. KÊ KHAI, NỘP THUẾ

 

TÓM  TẮT CHƯƠNG 2

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ TIÊU THỤ  ĐẶC BIỆT

 

2. PHẠM VI ÁP DUNG

 

3. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

 

5. HOÀN THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ VÀ GIẢM THUẾ

 

6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VÀI TRÒ VÀ ƯU ĐIỂM CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

3. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

 

5. KHẤU TRỪ THUẾ

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

3. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

 

5. ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

 

6. ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

7. ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

3. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ

 

4. CỨ CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

 

5. KÊ KHAI, KHẤU TRỪ THUẾ, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 7: CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

 

1. THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

2. THUẾ TÀI NGUYÊN

 

3. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

4. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

 

Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước nên bất cứ quốc gia nào cũng có chính sách thuế. Thuế cũng là nguồn thu chủ yếu của ngân sách, giúp duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước. Chính vì thế, thuế có tầm ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, cụ thể như:

 

Đối với các cá nhân thì thuế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đến chi phí phải bỏ ra để sử dụng tài sản

 

Đối với doanh nghiệp,  thuế tác động đến mọi hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến việc xác định giá bán, chi phí và kết quả kinh doanh

 

Đối với nhà nước, thuế là công cụ quan trọng trong quản lý và chi tiêu công. Nếu xây dựng chính sách thuế không phù hợp sẽ có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách hoặc ngược lại có thể làm mất lòng tin của nhân dân đối với nhà nước.

 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chính sách thuế cũng thay đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển. Để giúp người đọc hệ thống lại những văn bản pháp luật hiện thời đang áp dụng và hệ thống hóa kiến thức về sắc thuế chúng tôi giới thiệu xuốn sách THUẾ gồm 7 chương:

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Tag liên quan

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""