SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: GS.TS Nguyễn Văn Tiến tốt nghiệp loại ưu trường Đại học tổng hợp kinh tế Bratislava Slovakia, được chuyển tiếp làm Nghiên cứu sinh. Năm 1993 bảo vệ luận văn Tiến sĩ kinh tế về đề tài: “Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế”.

Năm 1994 Ông công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Trung ương, Nguyên là Trưởng phòng Tổng hợp và Phân tích kinh tế, Phụ trách phòng kinh doanh vốn.

Năm 1998 chuyển làm công tác giảng dạy, năm 2004 được phong hàm Phó giáo sư, năm 2010 được phong hàm Giáo sư. Hiện nay Ông là Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện ngân hàng.

Những sách cùng tác giả Nguyễn Văn Tiến đã xuất bản:

 1. Cẩm nang thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương năm 2017
 2. Cẩm nang quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng năm 2017
 3. Toàn tập quản trị Ngân hàng thương mại năm 2015
 4. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính năm 2016
 5. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại năm 2015
 6. Giáo trình tín dụng ngân hàng năm 2014
 7. Giáo trình tài chính quốc tế năm 2017
 8. Bài tập và bài giải Tài chính quốc tế năm 2017
 9. Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương năm 2016
 10. Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế 2014

 

NỘI DUNG CUỐN SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI

 

Trên thế giới, đối với những nước có nền kinh tế thị trường phát triển thì môn học Tài chính quốc tế là môn học cơ sở trang bị kiến thức nền cho sinh viên. Chính vì vậy, ở nước ngoài họ có những bộ giáo trình về Tài chính quốc tế rất hoàn hảo.

Đối với Việt Nam, trước xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải được trang bị những kiến thức cơ bản về Tài chính quốc tế. Trên cơ sở đó, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Điều này càng làm tăng ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của môn học này trong giai đoạn hiện nay.

Tài chính quốc tế là lĩnh vực rộng lớn gồm: Tài chính quốc tế vĩ mô và Tài chính quốc tế vi mô. Tài chính quốc tế vĩ mô nghiên cứu những mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia với nhau, như: Lạm phát, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng. Tài chính quốc tế hay Quản trị tài chính quốc tế nghiên cứu những ảnh hưởng của Tài chính quốc tế vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của các công ty và cá nhân, đặc biệt là các công ty đa quốc gia.

 

MỤC LỤC

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 1. MỞ CỬA KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 1. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NGÀY CÀNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG

      - THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TĂNG SO VỚI THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

       - XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1. BIẾN ĐỘNG VÀ RỦI RO TỶ GIÁ GIA TĂNG
 1. MÔN HỌC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 1. CÂU HỎI VÀ BẢI TẬP

CHƯƠNG 2: TIỀN TỆ TRÊN THẾ GIỚI

 1. PHÂN LOẠI TIỀN TỆ
 1. KÝ HIỆU TIỀN TỆ THEO TIÊU CHUẨN ISO

CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

- KHÁI NIỆM VỀ ĐẶC ĐIỂM

- CÁC CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

- NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA THỊ TRƯƠNG NGOẠI HỐI

- CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI

- PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

- CÁC KHÁI NIỆM

- PHÂN LOẠI TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH

- CÁC PHƯƠNG PHÁP YẾT TỶ GIÁ

- ĐIỂM TỶ GIÁ, CÁCH ĐỌC VÀ CÁCH VIẾT TỶ GIÁ

-TỶ GIÁ MUA, TỶ GIÁ BÁN VÀ LÃI LỖ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

- TỶ GIÁ NHÀ MÔI GIỚI NGOẠI HỐI

- MUA BÁN HỘ, ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

 1. TỶ GIÁ CHÉO VÀ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CHÉO

- KHÁI NIỆM TỶ GIÁ CHÉO

- TẠI SAO PHẢI TÍNH TỶ GIÁ CHÉO

- CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỶ GIÁ CHÉO

 1. TRẠNG THÁI LUỒNG TIỀN VÀ TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI

- TRẠNG THÁI LUỒNG TIỀN VÀ RỦI RO LÃI XUẤT

- TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

 1. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY - SPOT
 1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 1. KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
 1. THỊ TRƯỜNG GIÁN TIẾP: KHÁI NIỆM CÁC THÀNH VIÊN, SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN; ĐẶC TRƯNG CỦA THỊ TRƯỜNG GIÁN TIẾP; LỢI THẾ CẠNH TRANH CẢU CÁC EUROBANKS; THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA VÀ THỊ TRƯỜNG EUROCURRENCY; CƠ CHẾ TẠO TIỀN GỬI VÀ TÍN DỤNG BẰNG EURODOLLAR; Ý KIẾN TÁN THÀNH VÀ PHẢN ĐỐI THỊ TRƯỜNG EUROCURENCY; NHỮNG THỊ TRƯỜNG EUROCURRENCY VÀ QUY CHẾ ĐIỀU CHỈNH
 1. THỊ TRƯỜNG TRỰC TIẾP: PHIẾU KHOÁN CHÂU ÂU; THƯƠNG PHIẾU CHÂU ÂU
 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ

 1. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 1. THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU QUỐC TẾ

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ TRƯỚC THẾ CHIẾN II
 1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ SAU THẾ CHIẾN 2
 1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC THẾ THỜI KỲ HẬU BWS
 1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

PHẦN II: CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

CHƯƠNG 7: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ & IIP

 1. KHÁI NIỆM VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
 1. KẾT CẤU CỦ BOP
 1. CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP
 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KÉP CỦA BP
 1. THẶNG DƯ VÀ THÂM HỤT CỦA BP
 1. VỊ THẾ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - IIP
 1. CÁC THỪA SỐ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ
 1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 8: TỶ GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

 1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TỶ GIÁ
 1. TÁC ĐỘNG TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XNK

- TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN KHỐI LƯỢNG XNK

- TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN GIÁ TRỊ XNK

 1. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA NHTW

- KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

- HÌNH THÀNH TỶ GIÁ THEO QUAN HỆ CUNG CẦU

- VAI TRÒ CỦA NHTW TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI

- VAI TRÒ CUẢ NHTW TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH

- VÀI TRÒ CỦA NHTW TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI CÓ ĐIỀU TIẾT

- HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ NGÀY NAY

 1. CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ

- CÁC BIỆN PHÁP TRỰC TIẾP

- CÁC BIỆN PHÁP GIÁN TIẾP

 1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
 1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: HỌC THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA

 1. KHÁI NIỆM NGANH GIÁ SỨC MUA - PPP
 1. QUY LUẬT NGANG GIÁ SỨC MUA

- QUY LUẬT MỘT GIÁ

- QUY LUẬT PPP - HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI

 1. CÁC DẠNG BIỂU HIỆN CỦA PPP

- BIỂU HIỆN PPP - DẠNG SỐ TUYỆT ĐỐI

- BIỂU HIỆN PPP- DANG SỐ TƯƠNG ĐỐI

- BIỂU HIỆN PPP - DẠNG KỲ VỌNG

 1. NGUYÊN NHÂN LÀM CHO TỶ GIÁ LỆCH KHỎI PPP

- SỰ TỒN TẠI CỦA NHÓM HÀNG HÓA NITG

- SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN TỐ F

 1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: HỌC THUYẾT NGANG GIÁ LÃI XUẤT

 1. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN ĐẦU TƯ VÀ ĐI VAY
 1. QUY LUẬT NGANG GIÁ LÃI XUẤT - IRP
 1. HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ
 2. NHỮNG NHÂN TỐ LÀM CHO IRP KHÔNG ĐƯỢC DUY TRÌ
 1. BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH PPP VÀ IRP
 1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 11: HỌC THUYẾT HIỆN ĐẠI TIẾP CẬN TỶ GIÁ

 1. HỌC THUYẾT TIỀN TỆ TIẾP CẬN TỶ GIÁ

- MÔ HÌNH GIÁ LĨNH HOẠT

- MÔ HÌNH GIÁ CỨNG

- MÔ HÌNH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT THỰC

- NHỮNG GỢI Ý CỦA MÔ HÌNH TIỀN TỆ

 1. HỌC THUYẾT CÂN BẰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 12: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ

 1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG DÀI HẠN

- QUY TẮC PHÂN TÍCH

- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG DÀI HẠN

 1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG NGẮN HẠN

- ĐƯỜNG CUNG - CẦU TÀI SẢN TÀI CHÍNH

- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG NGẮN HẠN

 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 13: LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ TỐI ƯU

 1. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VĨ MÔ
 1. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ TRƯỚC CÁC CÚ SỐC
 1. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI CÓ ĐIỀU TIẾT
 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÀI KHÓA VÀ TỶ GIÁ TRONG NỀN KINH  TẾ MỞ

 1. KHÁI NIỆM CÂN BẰNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
 1. MÔ HÌNH MUNDELL - FLEMING

- ĐƯỜNG IS TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

- ĐƯỜNG LM TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

- ĐƯỜNG BP TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

- ĐIỂM CÂN BẰNG CỦA MÔ HÌNH

3.CĂN BẰNG  BÊN TRONG VÀ CĂN BẰNG BÊN NGOÀI

- NHỮNG HIỆU ỨNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÀI KHÓA

- CÂN BẰNG NỘI VÀ NGOẠI TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH

- CĂNG BẰNG NỘI VÀ NGOẠI TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI

- NÊN KINH TẾ MỞ ĐỦ NHỎ CÓ ĐƯỜNG BP CO GIÃN VÔ HẠN

 1. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH MUNDELL – FLEMING

PHẦN III: CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH

CHƯƠNG 15: LƯỢNG HÓA VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ:

- TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

- NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

- LƯỢNG HÓA RỦI RO TỶ GIÁ

- NHỮNG QUY TẮC VÀNG TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 16:  NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI KỲ HẠN

 1. CĂN BẢN VỀ TỶ GIÁ KỲ HẠN
 1. BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ BẰNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

- BẢO HIỂM KHOÁN CHI NHẬP KHẨU

- BẢO HIỂM KHOÁN THU XUẤT KHẨU

- BẢO HIỂM KHOÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGOẠI TỆ

- BẢO HIỂM KHOẢN ĐI VAY BẰNG NGOẠI TỆ

 1. ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ KỲ HẠN TRONG KINH DOANH
 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 17: NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI TƯƠNG LAI

 1. CĂN BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ TƯƠNG LAI
 1. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VỚI HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
 1. TỶ GIÁ VÀ LÃI LỖ CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 1. PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ BẰNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 18:. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI

 1. CĂN BẢN VỀ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI
 2. ỨNG DỤNG SWAP VÀO BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ
 1. ỨNG DỤNG HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI TRONG KINH DOANH
 1. HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ (CURENTCY SWAP)

CHƯƠNG 19. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

 1. CẲN BẢN VỀ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ
 1. CÁC CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ
 1. KINH DOANH QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ TREN SỞ GIAO DỊCH
 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 20: CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI QUỐC GIA

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
 1. CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG PHÁP KIỂM CHỨNG HIỆU QUẢ CỦA FOREX

PHỤ LỤC 2: HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI KỲ HẠN NDF

PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN KHOA HỌC

PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

Sachkinhdoanh.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""