SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ NĂM 2015

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS.ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ)


Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Năm Xuất Bản: 2016

Khổ sách: 16 x 24 Cm

Số trang :   698

 

Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Bộ luật này thay thế bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Bộ luật mới có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức rất công phu của nhóm tác giả trong việc rà soát kỹ từng phần, chương mục, điều khoản, điểm, câu, chữ… của cả hai bộ luật, nhóm tác giả đã tìm ra và chỉ rõ bằng cách gạch chân những điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình năm năm 2003.  Nhờ đó mà cuốn sách này có giá trị thực tế giúp những nhà nghiên cứu, người làm chuyên môn liên quan, học viên và độc giả dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện tìm ra, nắm băt và vận dụng chính xác những điểm kế thừa, điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

 

MỤC LỤC

LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BẢNG SO SÁNH: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

PHẦN 1: SO SÁNH NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG GIỮA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

PHẦN 2: SO SÁNH CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG GIỮA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

NGHỊ QUYẾT: VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

 

Cuốn sách góp phần giúp những người làm chuyên môn xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và áp dụng đúng những quy định có lợi hoặc không có lợi cho bị can, bị cáo.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""