Sách – Quản Trị Nguồn Nhân Lực Logistisc ở Việt Nam

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

Sách – Quản Trị Nguồn Nhân Lực Logistisc ở Việt Nam

 

Logistics là dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất và kinh doanh của nhiều ngành, địa phương và cả nền kinh tế quốc dân. Nhưng với sự yếu kém về nguồn nhân lực logistics đang cản trở sự phát triển của ngành dịch vụ này.

 

Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025 đã xác định: “Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế….

 

Để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về logistics và nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam chúng tôi xuất bản cuốn sách: Sách – Quản Trị Nguồn Nhân Lực Logistisc ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách được biên soạn tập trung vào những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế.

 

Cuốn sách chuyên khảo là tài liệu bổ ích đối với các cơ sở đào tạo logistics, các cơ quan quản lý, sinh viên các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

MỤC LỤC

 

1. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS Ở VIỆT NAM

 

2. VỐN CON NGƯỜI CHO PHÁT TRIỂN LOGISTICS Ở VIỆT NAM

 

3. LOGISTICS CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ VIỆT NAM

 

4. LOGISTICS VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

5. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS

 

6. XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ KIẾN THỨC ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS

 

7. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS

 

8. TRIỂN VỌNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

9. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

10. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

11. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÁC TRUNG TÂM LOGISTICS Ở VIỆT NAM

 

12. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM

 

13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM

 

14. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

15. LOGISTICS VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

 

16. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0

 

17. DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2045

 

18. DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS CỦA CÁC TỈNH VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG ĐẾN NĂM 2045

 

19. TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LOGISTICS NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

20. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

21. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

22. HỆ THỐNG LOGISTICS VÀ NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

 

23. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS DU LỊCH

 

24. XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISTICS TRÊN CÁC HÀNH LANG KINH TẾ - MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI ĐỂ BIẾN TIỀM NĂNG THÀNH LỢI THẾ PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.

 

25. LOGISTICS NHẰM THÚC ĐẨY DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 

26. NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THỦY SẢN TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

 

27. LOGICTICS NGƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP

 

28. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO LOGISTICS: KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

 

39. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS CỦA CHLB ĐỨC

 

Nhà Sách Kinh Tế trân trọng giới thiệu!

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""