SÁCH NHỮNG NỘI DUNG MỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH NHỮNG NỘI DUNG MỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015


MỤC LỤC

PHẦN A: NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 2: QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 3: BỐ CỤC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 4: NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT.

PHẦN B: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐIỊNH CHUNG

CHƯƠNG 2: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

CHƯƠNG 3: TRUY TỐ

CHƯƠNG 4: XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

CHƯƠNG 6: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 7: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 8: HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHƯƠNG 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nhằm đáp ứng yêu cầu mang tính thời sự trong bối cảnh Luật tố tụng hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018. Nhà xuất bản tư pháp xuất bản Tư Pháp xuất bản cuốn sách “Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015” của TS. Vũ Gia Lâm  - Trưởng bộ môn Luật Tố tụng hình Sự, Đại học luật Hà Nội.

Nội dung cuốn sách đề cập đến bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng và những nội dung mới cơ bản của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Cuốn sách là tài liệu tham giảo giá trị cho những nhà chuyên môn, các giảng viên, sinh viên luật và những người quan tâm đến lĩnh vực tố tụng hình sự.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""