SÁCH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)


 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÁC CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

 

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN

 

2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN

 

3. PHÂN LOẠI KẾ TOÁN

 

4. ĐỐI TƯỢNG GHI NHẬN CỦA KẾ TOÁN

 

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

 

6. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN

 

7. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TOÁN

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

 

1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

2. KIỂM KÊ

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KẾ TOÁN

 

1. TÀI KHOẢN

 

2. QUAN HỆ ĐỐI ỨNG KẾ TOÁN

 

3. GHI SỔ

 

4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

 

1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

 

2. TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KINH DOANH

 

2. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

3. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC GHI SỔ

 

1. SỔ KẾ TOÁN

 

2. HÌNH THỨC KẾ TOÁN

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 

1. Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 

2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP

 

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

 

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân ngành kinh tế. Môn học Nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế toán ngành kinh doanh.

 

Các nội dung trình bày trong sách “nguyên lý kế toán” đã cập nhật những nội dung mới nhất về Luật kế toán Việt Nam, các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và chuẩn mực kế toán quốc tế, cấp nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

Trong mỗi chương sách đều có phần đầu trình bày mục tiêu, những lý luận cơ bản liên quan đến nội dung cụ thể của tường chương kết hợp với ví dụ minh họa và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, bài tập và một số bài giải để người đọc tham khảo và vận dụng lý thuyết.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""