SÁCH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

 

 

Giáo trình cung cấp cho sinh viên và bạn đọc các kiến thức cơ bản, hệ thống, toàn diện về Luật hành chính Việt Nam với tư cách một ngành luật, một ngành khoa học, môn học. Trong đó tập trung luận giải những vấn đề lý luận của khoa học Luật hành chính, đánh giá pháp luật thực định, gợi mở cho người học nững vấn đề lý luận, thực tiễn thực hiện pháp luật hành chính trong hoạt động hành chính nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ XÃ HỘI, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP

1. QUẢN LÝ XÃ HỘI

2. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

3. QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP

CHƯƠNG 2: NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM, KHOA HỌC LUẬT HÀNH VÀ MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH

1. NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

2. KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 3: CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

2. THỰC HIỆN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

PHẦN 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

CHƯƠNG 4: QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ QUẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

2. CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 5: CÔNG VỤ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG VỤ VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHẤP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

2. KHÁI NIỆM “CÁN BỘ”, “CÔNG CHỨC” “VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC”

3. QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

4. QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA VIÊN CHỨC

CHƯƠNG 6: QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CẢU TỔ CHỨC XÃ HỘI

CHƯƠNG 7: QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN

1. NĂNG LỰC CHỦ THỂ CỦA CÁ NHÂN

2. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CẢU CÔNG DÂN

3. ĐẠI VỊ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CẢU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH

PHẦN 3: HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 8: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

2. PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

2. THỦ TỤC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

3. YÊU CẦU HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 10: HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 11: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2. CÁC NGUYÊN TẮC CẢU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3. CHỦ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

4. PHÂN LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

5. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

6. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHẦN 4: CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 12: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CẢU CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

2. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 13: XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

3. KHÁI NIỆM VI PHẠM HÀNH CHÍNH

4. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

PHẦN 5: KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 14: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC   

1. HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – ĐỐI TƯỢNG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

2. NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

3. CÁC PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 15: GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. GIÁM SÁT CẢU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2. GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

3. GIÁM SÁT CẢU THANH TRA NHÂN DÂN

4. GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC CẢU CÔNG DÂN

5. GIÁM SÁT CỦA CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

6. GIÁM SÁT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

7. GIÁM SÁT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8. GIÁM SÁT CẢU TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHƯƠNG 16: KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

2. CÁC PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 17: THANH TRA TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. THANH TRA – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

2. CHỦ THỂ THANH TRA

3. ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

4. NỘI DUNG THANH TRA

5. THẨM QUYỀN THANH TRA

CHƯƠNG 18: BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

2. CÁC PHƯƠN THỨC BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""