SÁCH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH)

 

 

 

Quyển sách “ Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư” là sách chuyên khảo được biên soạn theo hướng vừa trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, phân tích, quản lý và điều hành dự án đầu tư phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, vừa sát với yêu cầu của thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo và giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, đào tạo chuyên ngành về quản lý đầu tư và xây dựng, tài chính ngân hàng với mục tiêu giúp cho sinh viên, cho người học, người nghiên cứu có thể nhanh chóng tiếp cận với thực tế để tham gia quản lý đầu tư và xây dựng nói chung, quản lý dự án đầu tư nói riêng có hiệu quả.

 

Ngoài ra quyển sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý về đầu tư và xây dựng ở các cấp quản lý khác nhau từ vĩ mô đến vi mô, các các bộ quản lý ở cấp chủ quản đầu tư, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn kinh tế về tài chính, cán bộ tài chính, cán bộ ngân hàng, các tổ chức tài chính có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư, cho vay đầu tư.

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 

CHƯƠNG 2: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 3: TRÌNH TỰ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 

CHƯƠNG 5: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 8: ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

 

CHƯƠNG 9: HỢP ĐỒNG

 

 

CHƯƠNG 10: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VA VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

 

CHƯƠNG 11: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

 

CHƯƠNG 12: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 

CHƯƠNG 13: THAN TOÁN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

CHƯƠNG 14: QUYẾT TOÁN DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

 

CHƯƠNG 15: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

 

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""