SÁCH KINH TẾ VI MÔ – PGS.TS LÊ BẢO LÂM (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH KINH TẾ VI MÔ – PGS.TS LÊ BẢO LÂM (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH)

 

 

 

Nhằm giúp sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo để nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi mô trong học tập, nhóm giảng viên trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh tái bản lần thứ 10 quyển lý thuyết Kinh tế vi mô, có chỉnh sửa và bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm. Nội dung sách được chọn lọc và trình bày cô đọng, dễ hiểu theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học

 

1. Khái niệm về kinh tế học

 

2. Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế

 

3. Thị trường và sơ đồ chu chuyển kinh tế

 

Chương 2: Cầu, cung và giá thị trường: Thị trường, cơ cấu thị trường, Cung thị trường, Thị trường cân bằng, Sự co giãn của cung cầu, Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường.

 

Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng: Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng: Một số vấn đề cơ bản, Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng, Sự hình thành đường cầu; Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học:

 

Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí: Nguyên tắc sản xuất; Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn, phân tích chi phí sản xuất trong dài hạn

 

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn: Một số vấn đề cơ bản; Phân tích trong nhất thời; Phân tích trong ngắn hạn; Phân tích trong dài hạn; Tổ chức sản xuất; Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn và sự can thiệp của chính phủ vào thị trường.

 

Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn: Một số vấn đề cơ bản; Phân tích trong ngắn hạn; Phân tích trong dài hạn; Chiến lược phân biệt giá; Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền

 

Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn: Thị trường cạnh tranh độc quyền; Thị trường độc quyền nhóm

 

Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất: Thị trường lao động; Thị trường vốn và đất đai

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""