SÁCH KINH TẾ VI MÔ CÂU HỎI - BÀI TẬP - TRẮC NGHIỆM (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH KINH TẾ VI MÔ CÂU HỎI - BÀI TẬP - TRẮC NGHIỆM (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế vi mô, nhóm giảng viên chúng tôi tái bản lần thứ XII quyển “ câu hỏi, bài tập, trắc nghiệm kinh tế vi mô”, có chỉnh sửa bổ sung theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC: CÂU HỎI KIỂM TRA,CÂU TRẢ LỜI, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 2: CẦU, CUNG VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG: CÂU HỎI KIỂM TRA, BÀI TẬP, BÀI TẬP TỰ GIẢI, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; CẦU CÁ NHÂN VÀ CẦU THỊ TRƯỜNG; PHỤ LỤC PHẦN B; SỰ LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHẮC CHẮN; CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT, CHI PHÍ SẢN XUẤT, PHỤ LỤC PHẦN B, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN: TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN VÀ CUNG CÓ TÍNH CẠNH TRANH; PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN; CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN: THẾ LỰC ĐỘC QUYỀN, ĐỘC QUYỀN BÁN VÀ ĐỘC QUYỀN MUA; ĐỊNH GIÁ KHI CÓ THẾ LỰC THỊ TRƯỜNG; CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN NHÓM: PHỤ LỤC: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH; CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 8: THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT: THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT; ĐẦU TƯ, THỜI GIAN VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""