SÁCH KINH DOANH TRONG MỘT THẾ GIỚI LUÔN THAY ĐỔI (KINH TẾ TPHCM)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH KINH DOANH TRONG MỘT THẾ GIỚI LUÔN THAY ĐỔI (KINH TẾ TPHCM)

 

 

Cạnh tranh là tốt cho việc kinh doanh: Mattel đối đầu vớ Hasbro, Microsoft anh đua cùng Apple, Walmart đối mặt cùng Target…Cuộc chiến giữa những đối thủ này hiển nhiên ai cũng biết. Cạnh tranh có thể là một động lực mạnh mẽ cho thành công trong kinh doanh. Trong xã tư bản, cạnh tranh dẫn dắt các doanh nghiệp tới việc sáng tạo và chấp nhận rủi ro.

 

Trong một ngành công nghiệp, thường có từ 2 tới 3 đối thủ chính thống trị trong ngành. Các đối thủ này chiến đấu với các đối thủ còn lại trong việc cung cấp sản phẩm và trải nghiệm tiêu dùng tốt nhất cho khách hàng, việc này khiến cho các đối thủ mới càng khó gia nhập ngành. Một doanh nghiệp nhất thiết phải quan sát một cách cẩn trọng về động thái của các đối thủ cạnh tranh chính, để duy trì thị phần của mình. Tuy nhiên, đôi khi cạnh tranh giữa các đối thủ này quá mạnh, khiến họ quay sang tập trung vào việc tiêu hủy sự cạnh tranh. Khi điều này xảy ra, các doanh nghiệp có thể thất bại từ việc xâm nhập thị trường của các đối thủ mới và có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý từ việc thực hiện các hành vi phản cạnh tranh…

 

 

Sachkinhte.vn giới thiệu trích đoạn cuốn sách: PHỤ LỤC A: CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

Những hướng dẫn này là dành cho Bạn để thực hiện kế hoạch kinh doanh giả định về một loại hình sản phẩm/dịch vụ/hình thức kinh doanh mà bạn lựa chọn. Ở cuối mỗi chương, sẽ có phần “Xây dựng kế hoạch kinh doanh của Bạn” để trợ giúp bạn trong việc phát triển kế hoạch kinh doanh.

 

GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG KINH DOANH:

 

MÔ TẢ VIỆC KINH DOANH: Phần này bao gồm một cái nhìn tổng quan về hàng hóa, dịch vụ đang có sẵn có hay hàng hóa, dịch vụ, hình thức kinh doanh mà Bạn sẽ bắt đầu. Việc này bao gồm phát triển một sứ mạng (lý do tồn tại, mục tiêu tổng quan của doanh nghiệp) và các lập luận cho việc tại sao bạn tin rằng doanh nghiệp này sẽ thành công. Tầm nhìn của bạn cho sản phẩm, loại hình kinh doanh được đề xuất này là gì?

 

KẾ HOẠCH MARKETING: (Kế hoạch marketing sẽ được phát triển thêm khi kế hoạch kinh doanh được tiến triển hơn). Phần này đòi hỏi mô tả về sản phẩm, việc kinh doanh của Bạn. Xác định thị trường mục tiêu và phát triển chiến lược để thu hút sự chú ý của khách hàng. Đánh giá về địa điểm kinh doanh mà bạn chọn. Mô tả cách thức bạn sẽ xúc tiến việc kinh doanh mới mẻ này và đưa ra lập luận cho chiến lược giá của bạn. Lựa chọn một cái tên cho công ty. Tên cần nghe có vẻ thu hút nhưng phải liên quan đến giá trị, năng lực của doanh nghiệp.

 

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH: Xác định việc cạnh tranh càng rộng càng tốt. Lập luận tại sao doanh nghiệp sẽ thành công ở thị trường đã chọn.

 

GIAI ĐOẠN 2: VIẾT BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH CHÍNH THỨC

 

TÓM TẮT: Phần tóm tắt này xuất hiện đầu tiên nhưng được viết cuối cùng.

 

MÔ TẢ KINH DOANH: Phần này đòi hỏi việc mở rộng phần thân của kế hoạch kinh doanh, bao gồm các tài liệu trong bản đề cương sơ bộ với nhiều dữ liệu, biểu đồ và phụ lục hơn. Bao gồm thêm một bản mô tả về loại hình doanh nghiệp, là hợp tác với đối tác hay doanh nghiệp độc lập, và lập luận cho loại hình kinh doanh được chọn.

 

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ THỊ TRƯỜNG: Một phân tích về ngành bao gồm tỷ lệ tăng trưởng cảu ngành và số lượng các công ty mới thâm nhập vào ngành là cần thiết. Xác định những biến số không thể kiểm soát được trong ngành. Đưa ra một ước lượng về kích thước thực tế của thị trường tiềm năng. Điều này đòi hỏi sự diễn giải dữ liệu từ cuộc điều tra dân số, cũng như từ nguồn thông tin địa phương, chẳng hạn như phòng thương mại.

 

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH: Bao gồm một danh sách các đối thủ cạnh tranh chính và phụ, cùng với lợi thế cạnh tranh của mỗi đối thủ.

 

CHIẾN LƯỢC MARKETING: Các đặc trưng cụ thể của thị trường mục tiêu cần được phát triển. Các quyết định về marketing hỗn hợp cần được thực hiện.

 

- Giá cả: Giá tại thị trường kinh doanh, thị trường cấp thấp, thị trường cao cấp

 

- Xúc tiến: Đại diện bán hàng, ngân sách quảng cáo, việc sử dụng xúc tiến bán hàng, và mức độ nhận biết/uy tín

 

- Phân phối: Lập luận cho các lựa chọn và mức độ phân phối

 

- Sản phẩm, dịch vụ: Một lập luận cụ thể cho các nhận thức về lợi thế khác biệt mà sản phẩm của bạn cung cấp.

 

CÁC VẤN ĐỀ VẬN HÀNH: Bạn sẽ sản xuất và cung cấp sản phẩm của bạn thế nào? Lập luận về địa điểm, loại hình cơ sở vật chất, các cân nhắc về thuê tài chính, về các nhà cung ứng cân được đề cập chi tiết. Các phần mềm, phần cứng cần thiết để duy trì việc vận hành cũng cần phải được xác định.

 

CÁC YÊU CẦU VỀ NGUỒN NHÂN LỰC: Số lượng và mô tả về nhân sự cần thiết, bao gồm cả yêu cầu thực tế về bằng cấp và kỹ năng

 

DỰ TOÁN TÀI CHÍNH: Bảng kê về dòng tiền phải được chuẩn bị cho 12 tháng đầu tiên của việc kinh doanh. Bảng kê này phải bao gồm các chi phí khởi nghiệp, chi phí khai trương, và dự toán các dòng tiền ra và vào. Một sự phân tích điểm hòa vốn cũng nên được bao gồm, cũng với sự giải thích về các chi phí tài chính dự kiến của bạn...

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: KINH DOANH TRONG MỘT THẾ GIỚI LUÔN THAY ĐỔI

 

CHƯƠNG 1: TÍNH BIẾN ĐỘNG CỦA KINH DOANH VÀ KINH TẾ HỌC

 

PHỤ LỤC A: CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

CHƯƠNG 2: ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG KINH DOANH

 

CHƯƠNG 3: KINH DOANH TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG BIÊN GIỚI

 

PHẦN 2: THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN MỘT DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN CẤU TRÚC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 5: DOANH NGHIỆP NHỎ, KHỞI NGHIỆP, VÀ NHƯỢNG QUYỀN

 

PHẦN 3: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ CẠNH TRANH

 

CHƯƠNG 6: BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ

 

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC, LÀM VIỆC THEO ĐỘI, VÀ TRUYỀN THÔNG

 

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT

 

PHẦN 4: TẠO LỢI THẾ NGUỒN NHÂN LỰC

 

CHƯƠNG 9: ĐỘNG VIÊN NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG

 

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

PHỤ LỤC B: KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN

 

PHẦN 5: MARKETING: PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ

 

CHƯƠNG 11: MARKETING THEO ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG

 

CHƯƠNG 12: CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHIẾN LƯỢC MARKEITNG

 

CHƯƠNG 13: MARKETING KỸ THUẬT SỐ VÀ MẠNG XÃ HỘI

 

PHẦN 6: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 14: HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 15: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 16: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

PHỤ LỤC C: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""