SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ (NXB TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ (NXB TÀI CHÍNH)

 

Dịch vụ là một ngành đặc thù cả về cách thức hoạt động dịch vụ nói riêng và trong việc quản lý doanh nghiệp nói chung. Chính vì vậy, kế toán trong lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi có những yêu cẩu, quy định riêng gắn với đặc điểm ngành nghề và từng loại sản phẩm dịch vụ.

Cuốn sách “Kế toán dịch vụ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ” nhằm làm rõ đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng loại hình dịch vụ ảnh hưởng đến công tác kế toán tài chính tại các đơn vị này. Cuốn sách được thiết kế thành 8 chương, trình bày khá đầy đủ và chi tiết về các phần hành kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã nghiên cứu các quy định của Luật Kế Toán, của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực quốc tế về kế toán và các văn bản pháp lý khác trng quản lý kinh tế, tài chính, kế toán thuộc các lĩnh vực dịch vụ khác nhau như: Du lịch, vận tải, nhà hàng, khách sạn, logistics, cung ứng lao động, tổ chức sự kiện…

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔN QUAN VỀ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

1. MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN

2. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

3. CÁC GIẢ THUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN

4. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

5. NỘI DUNG, BẢN CHẤT CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ

6. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ

7. KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI

3. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

3. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

3. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

3. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁC

1. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN

2. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

3. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁC

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

1. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN

2. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

3. CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

1. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

3. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""