SÁCH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP

1. BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ ỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP

2. MỐI QUAN HỆ CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ SỰ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

3. NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP

4. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

1. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

1. CÁC NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

2. XÂY DỰNG CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

3. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN KHI VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM

 

Kế toán trách nhiệm là một trong những nội dung  cơ bản của kế toán quản trị, nó là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế toán trách nhiệm là hệ thống kế toán tập hợp kết quả theo từng lĩnh vực, phạm vi khác nhau do một nhà quản trị  chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá kết quả  theo từng bộ phận trong tổ chức. Kế toán trách nhiệm quan tâm đến việc các nhà quản trị được giao trách nhiệm kiểm soát và điều hành một hoạt động, bộ phận trong tổ chức.

Để đảm bảo được việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong từng hoạt động đòi hỏi phải xây dựng mạng lưới trung tâm trách nhiệm. Một trung tâm trách nhiệm là một đơn vị của tổ chức với sự lãnh đạo của một nhà quản trị trung tâm chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của trung tâm mình với nhà quản trị cấp cao. Các trung tâm trách nhiệm được hình thành trên cơ sở đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động cũng như đặc điểm ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản phẩm. Kế toán trách nhiệm giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hoạt động của những bộ phận trong doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá trách nhiệm quản lý của nhà quản trị các cấp. Từ đó, cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà quản trị các cấp trong việc ra quyết định. Đồng thời kế toán trách nhiệm cũng thúc đẩy, khuyến khích các nhà quản trị phát huy năng lực quản lý của mình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

Kế toán trách nhiệm phù hợp, chỉ phát huy tác dụng và hoạt động có hiệu quả nhất trong các công ty, tổng công ty, tập đoàn có quy mô lớn và cơ cấu tổ chức có phân cấp, phần quyền rõ ràng.

Trước vai trò quan trọng và cấp thiết của kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt trong Tổng công ty Xây dựng Việt Nam, cuốn sách “kế toán trách nhiệm trong tổng công ty xây dựng Việt Nam” được xuất bản.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""