SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRONG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRONG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

 

Hợp đồng bán hàng hóa là phương tiện chủ yếu và cơ bản nhất để thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại quốc tế. Hoạt động kinh doanh thương mại ngay nay phát triển do tác động mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế với sự phát triển đa dạng, phong phú cảu phương tiện truyền tin hiện đại như INTERNET, công cụ kỹ thuật số.Sự phát triển đa dạng và phong phú đó đã kéo theo sự thay đổi về nhiều mặt của đàm phán và giao kết hợp đồng không những về kỹ thuật, kỹ năng mà còn cả về những yêu cầu về quy định pháp lý trong đàm phán và giao kết hợp đồng bán hàng hóa quốc tế.

 

Trong thực tiễn giao kết hợp đồng bán hàng hóa trải qua mấy thế kỷ, người ta nhận thấy các điều khoản cấu thành hợp đồng bán hàng hóa thay đổi không nhiều, nhưng các điều kiện để thực hiện các điều khoản của hợp đồng thay đổi rất lớn, đặc biệt về mặt pháp lý. Song sự khác nhau veef quy tắc pháp lý của luật các quốc gia cũng nhwe các công ước quốc tế điều chỉnh hợp đồng bán hàng hóa cũng khá nhiều, nó là một trong những nguyên nhân phát sinh các tranh chấp thương mại trong thời gian qua.

 

Quyển sách nhỏ này được viết ra không với mục đích trình bày những kỹ thuật, kỹ năng soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng bán hàng hóa, mà chủ yếu nhằm hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong lĩnh vực này.

 

MỤC LỤC

PHÂN MỘT: NHỮNG YÊU CẦU PHÁP LÝ TRONG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

I. HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA VÀ SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

1. HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA LÀ GÌ

2. SO SÁNH HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

II. HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

1. KHÁI NIỆM

2. NHỮNG YÊU CẦU PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

III. PHÉP LỢI THẾ TRONG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

1. LỢI THẾ NGÔN NGỮ

2. LỢI THẾ KHAI THÁC NHỮNG BẤT CẬP CỦA LUẬT ÁP DỤNG

3. LỢI THẾ ĐỀ XUẤT ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

4. THIẾT KẾ HỢP ĐỒNG CÓ LỢI CHO BÊN SOẠN THẢO

IV. ĐÀM PHÁN TRUNG HÒA QUYỀN LỢI VÀ LỢI ÍCH

1. ĐÀMPHÁN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

2. NHỮNG NỘI DUNG ĐÀM PHÁN CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

V. NHỮNG BẤT CẬP KHI SỬ DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC LỊCH SỬ RA ĐỜI CISG 1980

2. VÀI TRÒ CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

3. VIỆT NAMGIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VÀ VẤN ĐỀ XUNG ĐỘT

4. NHỮNG BẤT CẬP CỦA CISG 1980

VI. CÁC TẬP QUÁN VÀ CÁCH THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ CÁC TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ NHỮNG MẶT BẤT CẬP

1. UCP 600 2007 LÀ MỘT TẬP QUÁN QUỐC TẾ, NGUỒN PHÁP LÝ QUỐC TẾ PHỔ BIẾN DÙNG DỂ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

2. NHỮNG ĐIỂM BẤT CẬP CỦA UCP 600 2007

3. TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TUÂN THỦ UCP 600 2007 VÀ NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÁP DỤNG

PHẦN 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ QUỐC TẾ VỀ HỢP ĐỒNGBÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (TIẾNG ANH + TIẾNG VIỆT)

I. CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 1980

PHẦN I: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN II: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

PHẦN III: BÁN HÀNG HÓA

PHẦN VI: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

II. BỘ QUY TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNGTHƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2010 (TIẾNG ANH + TIẾNG VIỆT)

III. MODEL FORM INTERNATIONAL SALE CONTRACTS

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG MẪU BÁN HÀNG QUỐC TẾ CỦA ICC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""