SÁCH GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

Là một trong những nội dung quan trọng của quản lý kinh tế nói chung, quản lý tài sản công, trước hết phải tuân theo những nguyên lý và những nội dung cơ bản cảu quản lý kinh tế. Tuy nhiên, do vị trí quan trọng và tính chất đặc thù của tài sản công, quản lý tài sản công vẫn đòi hỏi các yêu cầu và mang những sắc thái đặc thù về nội dung quản lý. Các nhà quản lý kinh tế tương lai cần phải nắm rõ những vấn đề này. Do vậy, trang bị các kiến thức về quản lý tài sản công cho các nhà kinh tế là việc cần thiết phải làm.

 

Xuất phát từ mục tiêu và nhu cầu đào tạo của nhà trường. Bộ môn Tài chính công, Viên Ngân hàng – Tài chính, Trường đại học kinh tế Quốc dân biên soạn giáo trình “Quản lý tài sản công” dùng cho đào tạo bậc đại học ngành Tài chính – Ngân hàng. Giáo trình còn là tài liệu tham khảo cần thiết dùng cho đào tạo bậc đại học các chuyên ngành về quản lý kinh tế, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, pháp luật kinh tế - tài chính… và mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

 

1. KHÁI NIỆM VỀ TÀI SẢN CÔNG

 

2. VAI TRÒ CỦA TÀI SẢN CÔNG TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ, XÃ HỘI

 

3. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

 

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG THUỘC KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI SẢN CÔNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

 

3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP

 

4. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG THUỘC KẾT CẤU

 

1. TÀI SẢN CÔNG THUỘC KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

 

2. NỘI DUNG CƠ BẢN QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP

 

1. TỔNG QUAN TÀI SẢN CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP

 

2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4

 

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI VÀ CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC

 

1. TỔNG QUAN VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC

 

2. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN KHÁC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5

 

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THUỘC VỀ NHÀ NƯỚC

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

 

2. PHẠM VI TÀI SẢN

 

3. NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THUỘC VỀ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6

 

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TÀI SẢN DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI SẢN DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 

2. QUẢN LÝ TÀI SẢN DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 7

 

CHƯƠNG 8: ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

1. ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

2. ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI - BẤT ĐỘNG SẢN

 

3. ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""