SÁCH GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI)

 

 

Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Những tác động của thị trường này đối với sự pháp triển kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng là không nhỏ. Các quan hệ phát sinh trên thị trường chưng khoán rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, để thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán. Các văn bản này tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động trên thị trường chứng khoán.... Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như thực trạng pháp luật về thị trường chứng khoán là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Cuốn sách giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán được xuất bản để đáp ứng nhu cầu trên. Giào trình này đi sâu nghiên cứu các vấn đề cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp luật thị trường chứng khoán, nội dung điều chỉnh của pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam, có sự tham khảo với pháp luật về thị trường chứng khoán của một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản….

 

Giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán là tài liệu tham khảo đối với sinh viên, học viên cao học và là tài liệu tham khảo của các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

2. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

4. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT VỀ CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

2. PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 

3. PHÁP LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

 

4. PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

 

5. PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

 

CHƯƠNG 4: PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

 

2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

 

3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

 

4. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT TRONG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

 

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

CHƯƠNG 6: PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG (THỊ TRƯỜNG OTC)

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC

 

2. YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG OTC

 

3. PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG OTC Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 

4. PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 7: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""