SÁCH GIÁO TRÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

 

 

Cuốn giáo trình này mục đích cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về Nhà nước pháp quyền; phân tích, lý giải khoa học về tính phổ quát và tính quốc gia, dân tộc đặc thù của Nhà nước pháp quyền; khẳng định nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và pháp triển đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Cuốn sách khái quát những đặc chưng cơ bản của nhà nước pháp quyền, có đó là những yếu tố hợp thành nhà nước pháp quyền với tính cách là những yêu cầu, đòi hỏi, là hệ thống các nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước; Phân tích và khái quát quá trình phát triển của các yếu tố cần và đủ cho việc xác lập và củng cố nhà nước phấp quyền, từ đó chỉ ra nhu cầu bổ sung, hoàn thiện trong việc đổi mới tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, cơ sở pháp lý…

 

PHẦN THỨ NHẤT: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CẢU TƯ TƯỞNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

 

CHƯƠNG 1: TƯ TƯỞNG PHÁP QUYỀN THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

 

CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN THỜI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI

 

PHẦN THỨ 2: NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN ĐẠI

 

CHƯƠNG 3: QUAN NIỆM CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

 

CHƯƠNG 4: CHỦ NGHĨA LẬP HIẾN – CƠ SỞ XÁC LẬP VÀ CỦNG CỐ NHÀ NƯƠC PHÁP QUYỀN

 

CHƯƠNG 5: NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

 

CHƯƠNG 6: PHÂN QUYỀN

 

CHƯƠNG 7. SỰ ĐỘC LẬP CỦA TƯ PHÁP

 

CHƯƠNG 8: MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VỚI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DÂN SỰ

 

PHẦN THỨ 3: CÁC MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRÊN THẾ GIỚI

 

CHƯƠNG 9: SỰ BIỂU HIỆN ĐA DẠNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG LỊCH SỬ

 

PHẦN THỨ 4: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 10: NHỮNG TIỀN ĐỀ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 11: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 12: MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 13: CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""