SÁCH GIÁO TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

Giáo trình khởi sự kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu và phát hiện các hành vi cần thiết để quyết đinh: Sẽ kinh doanh cái gì, kinh doanh như thế nào và kinh doanh ở đâu. Lập ra một doanh nghiệp cụ thể với các hành vi và nhiều quyết định cụ thể về vị trí, quy mô, công nghệ...; Thiết lập các điều kiện cần thiết đưa doanh nghiệp phát triển.

 

Giáo trình khởi sự kinh doanh được xuất bản nhằm mục đích:

 

Nâng cao sự gắn kết giữa kiến thức môn học khởi sự kinh doanh với kiến thức sinh viên đã nghiên cứu ở môn học quản trị kinh doanh. Đảm báo các kiến thức khởi sự kinh doanh theo hướng hiện đại của thế giới: chủ động khởi sự kinh doanh khi đã có đủ kiến thức cần thiết và ngay từ ngày đầu khởi sự phải đặt nền móng tư duy chiến lược để phát triển doanh nghiệp trường tồn trong môi trường kinh doanh nhiều biến đông. Đảm bảo trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể tự mình đánh giá được mình có khả năng khởi sự kinh doanh hay không và nếu thiếu thì bổ xung kiến thức gì, bổ sung như thế nào và lúc nào thì có đủ điều kiện để khởi sự kinh doanh.

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO KHỞI SỰ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 1: TƯ DUY KHỞI SỰ KINH DOANH

 

1. KINH DOANH

 

2. KHỞI SỰ KINH DOANH

 

3. NHẬN THỨC VỀ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHỞI SỰ VÀ KINH DOANH

 

4. TƯ DUY KHỞI SỰ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH VÀ CHIẾN LƯỢC KHỞI SỰ KINH DOANH

 

1. CÁC PHƯƠNG THỨC KHỞI SỰ KINH DOANH

 

2. QUY TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH

 

3. CHIẾN LƯỢC KHỞI SỰ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NGHIỆP CHỦ

 

1. KHỞI SỰ KINH DOANH – THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI

 

2. ĐẶC TRƯNG CỦA NGHỀ KINH DOANH

 

3. NGHIỆP CHỦ BIẾT ĐƯA KINH DOANH ĐẾN THÀNH CÔNG

 

4. TƯ CHẤT CỦA MỘT DOANH NHÂN SẼ “THÀNH ĐẠT”

 

5. CHUẨN BỊ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN

 

PHẦN 2: KHỞI SỰ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 4: HÌNH THÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN Ý TƯỞNG KINH DOANH

 

1. NHẬN DIỆN CƠ HỘI KINH DOANH

 

2. Ý TƯỞNG KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG KINH DOANH

 

CHƯƠNG 5: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

1. KHÁI LƯỢC VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

2. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

3. CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU CẤU THÀNH BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI VIỆC TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

 

1. LẬP KẾ HOẠCH TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

 

2. LỰA CHỌN HÌNH THỨC P HÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 

3. XÂY DỰNG TRIẾT LÝ KINH DOANH

 

4. TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

 

5. CÁC LỰA CHỌN CHỦ YẾU TẠO CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT CHO DOANH NGHIỆP

 

6. THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 7: ĐẢM BẢO CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP MỚI

 

1. XÂY DỰNG NHỚM CÁC NHÀ QUẢN TRỊ

 

2. TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

 

3. THIẾT KẾ VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

 

4. ĐẢM BẢO TÀI SẢN, THIẾT BỊ

 

CHƯƠNG 8: TÀI CHÍNH CHO VIỆC TẠO LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

 

1. MỤC TIÊU TÀI CHÍNH KHI TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

 

2. NHU CẦU NGÂN QUỸ CHO KHỞI NGHIỆP VÀ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

3. CÁC NGUỒN VỐN CÓ THỂ HUY ĐỘNG KHI KHỞI NGHIỆP VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

4. BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 9: MARKETING Ở DOANH NGHIỆP MỚI

 

1. CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CỦA DOANH NGHIỆP

 

2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

 

3. XÂY DỰNG NHÃN HIỆU

 

4. MARKETING HỖN HỢP CHO DOANH NGHIỆP MỚI

 

5. QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG

 

PHẦN 3: PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH DOANH

 

CHƯƠNG 10: THIẾT LẬP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH

 

1. KHÁI LƯỢC VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ KINH DOANH

 

2. THIẾT LẬP CÁC QUAN HỆ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

 

3. THIẾT LẬP QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ VĨ MÔ

 

CHƯƠNG 11: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 

1. QẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN VỚI CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

2. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỰA VÀO NGUỒN NỘI LỰC

 

3. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TỪ BÊN NGOÀI

 

4. CHIẾN LƯỢC THU HOẠCH VÀ RÚT LUI

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""