SÁCH GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Cuốn sách Đại cương về nhà nước và pháp luật là kết quả nghiên cứu, biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên khoa luật, trường đại học kinh tế quốc dân, trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đó của các tác giả, đồng thời cập nhật các thông tin mới về các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất việc học tập và giảng dạy học phần Pháp luật đại cương trong trường đại học hiện nay.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

 

2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

 

2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT

 

4. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

 

5. Ý THỨC PHÁP LUẬT

 

6. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 

1. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

 

2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 

CHƯƠNG 4: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 

1. LUẬT HÀNH CHÍNH – NGÀNH LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

2. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

3. QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

5. PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

 

6. PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

7. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

 

8.  CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

9. PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH)

 

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

 

2. TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

 

3. NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

 

4. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

 

5. PHÁP LUẬT THỪA KẾ

 

6. LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 6: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

 

1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÌNH SỰ

 

2. TỘI PHẠM

 

3. HÌNH PHẠT

 

4. PHẦN CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

 

5. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 7: PHÁP LUẬT KINH TẾ

 

1. PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH

 

2. PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

 

3. PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI

 

CHƯƠNG 8: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH

 

2. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 9: PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

2. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

CHƯƠNG 10: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 

2. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CẢU PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 

CHƯƠNG 11: PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

 

2. PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG

 

CHƯƠNG 12: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

 

2. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

 

3. TƯ PHÁP QUỐC TẾ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""