SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 (BỘ TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 (BỘ TÀI CHÍNH)

 

Ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư nay thay thế Quyết định số 10/2006/QĐ-BTC và thông tư số 185/2010/TT-BTC.

Nhằm giúp các đơn vị hành chính, sự nghiệp và những người làm công tác kế toán hành chính, sự nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị.  Chúng tôi tổ chức xuất bản cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính và hướng dẫn thực hiện)

Cuốn sách gồm các phần Hướng dẫn về chứng từ kế toán bắt buộc, chứng từ kế toán hướng dẫn, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp có sơ đồ và ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung để người đọc dễ dàng theo dõi.

Cuốn sách  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn với kết cấu hợp lý, hướng dẫn cụ thể theo phương châm dễ làm, dễ hiểu, thuận tiện cho việc tra cứu, học tập và áp dụng thực tế.

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC NGÀY 10/10/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

PHỤ LỤC SỐ 01: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

 

I. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

II. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

 

III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

PHỤ LỤC SỐ 02: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

I. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

 

II. GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

A. CÁC TÀI KHOÀN TRONG BẢNG: TÀI KHOẢN LOẠI 1 – 9

 

B. CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

 

TÀI KHOẢN 001: TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

 

TÀI KHOẢN 002: TÀI SẢN NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG

 

TÀI KHOẢN 004: KINH PHÍ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

 

TÀI KHOẢN 006: DỰ TOÁN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

 

TÀI KHOẢN 007: NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

 

TÀI KHOẢN 008: DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG

 

TÀI KHOẢN 009: DƯ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

TÀI KHOẢN 012: LỆNH CHI TIỀN THỰC CHI

 

TÀI KHOẢN 013: LỆNH CHI TIỀN TẠM ỨNG

 

TÀI KHOẢN 014: PHÍ ĐẦU TƯ, ĐỂ LẠI

 

TÀI KHOẢN 018: THU HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI

 

PHỤ LỤC SỐ 03: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

 

I. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN

 

II. MẪU SỔ KẾ TOÁN

 

III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

 

PHỤ LỤC SỐ 04: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 

I. DANH MỤC BÁO CÁO

 

II. MẪU BÁO CÁO

 

III. HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO

 

A. HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

B. HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 

PHẦN THỨ HAI: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HƯỚNG DẪN

 

PHẦN THỨ BA: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

 

PHẦN THỨ TƯ: VÍ DỤ MINH HỌA (HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH ÁP DỤNG THỰC TẾ TỪ A ĐẾN Z)

 

Sách được giao miễn phí vận chuyển, thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Giá sách 350.000/ cuốn đã bao gồm Hóa Đơn VAT.  

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""