SÁC KINH TẾ VĨ MÔ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁC KINH TẾ VĨ MÔ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ

 

1. NGUỒN GỐC VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ VĨ MÔ

 

2. MỤC TIÊU CỦA KINH TẾ VĨ MÔ

 

3. CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ

 

4. TỔNG CUNG VÀ TỔNG CẦU

 

CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

 

2. CÁCH TÍNH MỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NỀN KINH TẾ

 

3. CÁC CHỈ TIÊU TRONG HỆ THỐNG SNA

 

4. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CỦA GDP

 

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG QUỐC GIA

 

1. TỔNG CẦU TRONG MÔ HÌNH KINH TẾ ĐƠN GIẢN

 

2. XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

 

3. MÔ HÌNH SỐ NHÂN

 

CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG

 

1. TỔNG CẦU TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

 

2. XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

 

3. MÔ HÌNH SỐ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

 

4. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

5. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG

 

CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

1. TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

 

2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 

3. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH IS-LM

 

1. THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VÀ ĐƯỜNG IS

 

2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM

 

3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ

 

CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH TỔNG CUNG TỔNG CẦU

 

1. SỰ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG TỔNG CẦU

 

2. SỰ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG TỔNG CUN G

 

3. CÂN BẰNG TỔNG CUNG TỔNG CẦU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH

 

CHƯƠNG 8: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

 

1. LẠM PHÁT

 

2. THẤT NGHIỆP

 

3. MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

 

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

 

1. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

2. CÁN CÂN THANH TOÁN

 

3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""