RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ - HOÀNG VĂN HẢI

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

PGS. TS. Hoàng Văn Hải hiện là chủ nhiệm khao Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Đến nay, PGS. TS. Hoàng Văn Hải đã chủ trì và tham gia nghiên cứu hơn 15 đề tài khoa học các cấp, tham gia và đồng chủ biên hơn 10 cuốn sách về quản trị kinh doanh, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế.

 

Quyết định quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp hoặc lớn hơn là của quốc gia. Mỗi nhà quản trị đều phải thường xuyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đã lựa chọn. Vì vậy, để tránh sai lầm khi ra quyết định quản trị, bất cứ nhà quản trị nào cũng phải không ngừng nâng cao kỹ năng ra quyết định của mình.

 

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất định và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà quản trị còn phải có năng lực ra quyết định nhanh chóng và kịp thời. Bởi vì có những quyết định nếu thực hiện đúng thời điểm sẽ tạo bước ngoặt to lớn đối với sự thành công và phát triển của tổ chức hay công ty.

 

Giáo trình Ra quyết định quản trị mang nội dung chủ đạo và xuyên suốt là vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông – Tây vào việc ra quyết định đúng đắn và hiệu quả, giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường bất định. Cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết định quản trị, trong đó nhấn mạnh cách vận dụng khoa học ra quyết định quản trị vào hoàn cảnh thực tiễn, đặc biệt là môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Song song với những luận điểm khoa học, các tình huống về ra quyết định quản trị của các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài cũng được câc tác giả tổng hợp và giới thiệu. Tính khác biệt và điểm nhấn của cuốn sách thể hiện ở các nội dung như: phát huy trí tuệ đại chúng và tác động của văn hóa đối với quá trình ra quyết định quản trị.

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

I. Bản chất của vấn đề và quyết định

1. Vấn đề là gì?

2. Nguồn gốc phát sinh vấn đề

3. Nhìn nhận vấn đề đúng đắn

4. Quyết định quản trị

II. Vấn đề không chắc chắn và quyết định từng giai đoạn

1. Ba bước để đối phó với vấn đề không chắc chắn

2. Quyết định theo từng giai đoạn

3. Dùng trực giác trong việc xác định vấn đề và ra quyết định quản trị

4. Xác định vấn đề và ra quyết định dựa theo phương thức hollywood

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

I. Xác định vấn đề và mục tiêu

II. Phân tích nguyên nhân

III. Đề xuất các phương án

1. Đề xuất nhiều phương án khác nhau

2. Huy động trí tuệ tập thể

3. Sử dụng nhóm sáng tạo

IV. Đánh giá các phương án

V. Chọn phương án tối ưu

1. Đặc điểm của phương án tối ưu

2. Các tiêu chí xem xét một phương án tối ưu

3. Quyết định lựa chọn phương án tối ưu

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH

I. Nội dung các phương pháp ra quyết định quản trị

II. Tư duy nhóm

III. Sáng tạo trong ra quyết định

1. Điều kiện khuyến khích sáng tạo

2. Kích thích động não (brianstorming)

IV. Bối cảnh trong ra quyết định

1. Mời những người thích hợp tham gia

2. Bố trí không gian ra quyết định

3. Thống nhất vê cách ra quyết định

4. Đối thoại cởi mở

5. Dung hòa

CHƯƠNG 4: PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ TRONG RA QUYẾT ĐỊNH

I. Ưu thế của ra quyết định dựa trên quyết định số đông

II. Các điều kiện để phát huy trí tuệ của tập thể

1. Sự đa dạng về ý kiến

2. Sự độc lập

3. Sự phi tập trung

4. Sự phối hợp

III. Lôi cuốn nhân viên vào việc ra quyết định

1. Các phương thức lôi cuốn

2. Phân quyền và ủy quyền

IV. Vai trò của lãnh đạo

1. Lãnh đạo phải có một tầm nhìn

2. Lãnh đạo phải có đam mê

3. Lãnh đạo phải có phương pháp trong việc ra quyết định

4. Lãnh đạo là một người xây dựng nhóm

5. Lãnh đạo phải có cá tính

CHƯƠNG 5: VĂN HÓA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

I. Tác động của văn hóa đến ra quyết định quản trị

1. Văn hóa là cách con người giải quyết vấn đề

2. Hệ giá trị là nền tảng của ra quyết định

3. Sự khác biệt văn hóa đông - tây

4. Sự khác biệt văn hóa tạo nên phong cách ra quyết định quản trị

II. Sự hòa hợp giữa quyết định quản trị và văn hóa doanh nghiệp

1. Quyết định quản trị trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp

2. Ra quyết định quản trị gắn với các mô hình văn hóa doanh nghiệp điển hình

III. Ra quyết định trong bối cảnh khác biệt văn hóa

1. Nền tảng của những khác biệt văn hóa

2. Ra quyết định quản trị trong bối cảnh đa văn hóa

Danh mục tài liệu tham khảo tiếng việt

Danh mục tài liệu tham khảo tiếng anh

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""