QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU - GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

 

Muốn hoạt động Xuất nhập khẩu hiệu quả, đặc biệt trong điệu kiện khó khăn hiện nay - Thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoẳng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, địch họa hoành hành khắp nơi, để khôi phục kinh tế phải vượt qua vô vàn thách thức, cản ngại, các doanh nghiệp cần có các nhà quản trị xuất nhập khẩu giỏi. 

 

Chính vì vậy, một trong những môn học chính của chuyên ngành Ngoại Thương là Quản trị xuất nhập khẩu - Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp họ có thể trở thành những nhà xuất nhập khẩu giỏi sau này.

 

Để phục vụ cho việc giảng dạy môn học theo phương pháp mới, tiên tiến, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu sát với nội dung của môn học, nhằm cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết các kiến thức về quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu.

 

Lần xuất bản này cuốn sách có 13 chương chính, chia thành 04 phần:

Phần I: Những kiến thức cơ bản để quản trị xuất nhập khẩu

Phần II: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu

Phần III: Hợp đồng xuất nhập khẩu

Phần IV: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

 

Giáo trình không chỉ giúp ích cho sinh viên đại học, cao học chuyên ngành ngoại thương và các chuyên ngành khác: Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Marketing, Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm, trong việc nghiên cứu các môn học "Kỹ thuật ngoại thương", "Quản trị ngoại thương", "Quản trị xuất nhập khẩu"... mà còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các doanh nghiệp trên bước đường hội nhập.

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU

Chương 1: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu

1.1 Quản trị xuất nhập khẩu

1.2 Hoạch định chiến lược

1.3 Đề án và kế hoạch kinh doanh

Chương 2: Incoterms (các điều kiện thương mại quốc tế)

2.1 Giới thiệu chung về incoterms

2.2 Incoterms 2010

2.3 Lựa chọn incoterms

Tóm tắt và bài tập

Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

3.1 Trả tiền mặt (in cash)

3.2 Phương thức ghi sổ (open account)

3.3 Thanh toán trong buôn bán đối lưu (counter trade)

3.4 Phương thức nhờ thu (collection)

3.5 Phương thức chuyển tiền (remittance)

3.6 Phương thức giao chứng từ trả tiền (cash against documents - cad)

3.7 Phương thức tín dụng chứng từ (documentary credits)

3.8 Tradecard và quy trình thanh toán mới

3.9 Các văn bản, quy định được áp dụng trong thanh toán quốc tế

Tóm tắt và bài tập

PHẦN II: KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Chương 4: Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán

4.1 Khái niệm

4.2 Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán

4.3 Những điểm cần lưu ý và những sai lầm cần tránh trong đàm phán

4.4 Các kiểu đàm phán

4.5 Tiêu chuẩn của một nhà đàm phán

Tóm tắt và bài tập

Chương 5: Quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu

5.1 Giai đoạn 1 - giai đoạn chuẩn bị

5.2 Giai đoạn 2 - giai đoạn tiếp xúc

5.3 Giai đoạn 3 - giai đoạn đàm phán

5.4 Giai đoạn 4 - giai đoạn kết thúc - ký kết hợp đồng

5.5 Giai đoạn 5 - giai đoạn rút kinh nghiệm

Tóm tắt và bài tập

Chương 6: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu

6.1 Đàm phán bằng thư

6.2 Đàm phán bằng cách gặp mặt trực tiếp

Bài tập và tóm tắt

PHẦN III: HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Chương 7: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

7.1 Giới thiệu khái quát về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

7.2 Nội dung và điều khoản của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

7.3 Một số hợp đồng để sinh viên tham khảo (hợp đồng xuất khẩu gạo, thép, nhập khẩu máy thủy dùng cho tàu)

Tóm tắt và bài tập

Chương 8: Hợp đồng gia công quốc tế

8.1 Khái niệm gia công

8.2 Quy định của nhà nước việt nam về hoạt động gia công

8.3 Phân loại hợp đồng gia công

8.4 Hợp đồng gia công quốc tế

8.5 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng gia công quốc tế

8.6 Những vấn đề cần lưu ý trong gia công quốc tế

Tóm tắt và bài tập

Chương 9: Hợp đồng chuyển giao công nghệ

9.1 Công nghệ và những vấn đề có liên quan

9.2 Chuyển giao công nghệ

9.3 Hợp đồng chuyển giao công nghệ

9.4 Hợp đồng mẫu về chuyển giao công nghệ của escap

Tóm tắt và bài tập

PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Chương 10: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

10.1 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu

10.2 Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu

Tóm tắt và bài tập

Chương 11: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu

11.1 Hóa đơn thương mại (commercial invoice)

11.2 Vận đơn đường biên (b/l: bill of lading)

11.3 Chứng từ bảo hiểm

11.4 Giấy chứng nhận chất lượng

11.5 Giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng

11.6 Giấy chứng nhận xuất xứ (c/o: certificate of origin)

11.7 Giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận vệ sinh

11.8 Phiếu đóng gói (packing list)

Tóm tắt và bài tập

Chương 12: Thủ tục hải quan

12.1 Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của hải quan

12.2 Vai trò của hải quan

12.3 Xu hướng phát triển của hải quan thế giới và các công ước, hiệp định quốc tế có liên quan

12.4 Cơ sở pháp lý cho hoạt động của hải quan việt nam

12.5 Nghiệp vụ, thủ tục hải quan

12.6 Hải quan điện tử

Tóm tắt và bài tập

Chương 13: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất khẩu và cách giải quyết

13.1 Những bất đồng, tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu

13.2 Những biện pháp phòng ngừa các tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu

13.3 Giải quyết tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu

13.4 Luật áp dụng

13.5 Khuyến nghị cách soạn thảo điều khoản trọng tải

13.6 Giải quyết tranh chấp tại việt nam

Bài tập và tóm tắt

PHẦN V: PHỤ LỤC: GỒM CÁC PHỤ LỤC: 1,2,3,4

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""