QUẢN TRỊ XÂY DỰNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ XÂY DỰNG – PGS. TS. LÊ CÔNG HOA

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Hoạt động xây dựng trong nền kinh tế quốc dân ở nước ta từ năm 1986 tới nay đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Số doanh nghiệp ngày càng tăng, phạm vi hoạt động xây dựng ngày một mở rộng, số người làm việc trong lĩnh vực này ngày càng đông và do vậy nhu cầu về đội ngũ cán bộ quản trị xây dựng cũng rất lớn. Mặt khác, để tồn tại, phát triển và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, hầu hết các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ trong nền kinh tế đều rất coi trọng hoạt động đầu tư và xây dựng công trình. Bởi vậy, việc trang bị kiến thức về quản trị xây dựng cho các nhà quản lý doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp hay doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ đều rất cần thiết.

 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Khoa Quản trị Kinh doanh đã cho biên soạn cuốn giáo trình Quản lý xây dựng để đưa vào giảng dạy. Giáo trình này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, toàn diện, có hệ thống và đi sâu khai thác tính đặc thù về lý luận, phương pháp luận, nghiệp vụ quản lý kinh doanh xây dựng trong cơ chế thị trường.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ XÂY DỰNG

1. Vai trò và đặc điểm của kinh doanh xây dựng

2. Các hình thức tổ chức kinh doanh xây dựng

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Xu thế quản trị xây dựng

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

1. Thực chất và vai trò của đấu thầu xây dựng

2. Quy định về đấu thầu xây dựng

3. Tổ chức và quản trị đấu thầu xây dựng

CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ DỰ THẦU XÂY DỰNG

1. Nghiên cứu cơ hội đấu thầu và lập kế hoạch dự thầu

2. Lập hồ sơ dự thầu

3. Tính toán giá dự thầu

4. Lựa chọn thầu phụ hoặc nhận làm thầu phụ

5. Năng lực cạnh tranh của nhà thầu xây lắp

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1. Thực chất và đặc điểm của hoạt động tư vấn

2. Nội dung và quá trình tư vấn đầu tư xây dựng

3. Giá tư vấn xây dựng

4. Nâng cao năng lực tư vấn xây dựng

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Vai trò và nội dung của thiết kế xây dựng

2. Công tác thiết kế xây dựng

3. Đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh tế của các giải pháp thiết kế

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế tổ chức thi công xây dựng công trình

2. Tổ chức quản trị lao động trong thi công công trình

3. Tổ chức thực hiện quá trình thi công công trình

4. Tổ chức phục vụ trên công trường

5. Giám sát thi công xây dựng

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ ĐỘI XÂY DỰNG

1. Tổ chức đội xây dựng

2. Quản trị kinh tế đội xây dựng

3. Hạch toán kinh tế đội xây dựng

CHƯƠNG 8: ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

1. Định mức dự toán xây dựng

2. Đơn giá xây dựng

3. Cách tra định mức và đơn giá xây dựng

CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ XÂY DỰNG

1. Các loại chi phí và giá xây dựng công trình

2. Phương pháp xác định chi phí xây dựng công trình

3. Giá thành xây dựng các hạng mục công trình và các loại công tác xây dựng riêng biệt

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ KINH DOANH SẢN PHẨM XÂY DỰNG

1. Sản phẩm xây dựng

2. Đầu tư kinh doanh sản phẩm xây dựng

3. Hoạt động kinh doanh bât động sản

4. Định giá bất động sản

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""